Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Om Shantih Shantih Shantih Om - Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn - Vrede - Om
 
=> Home => Contact =>
CONTACT


»YAH« vzw - Internationale School voor Ayurveda

 

M.b.t. de cursussen & opleidingen:

via e-mail aan secretariaat-yah@telenet.be
GSM: +32 [0]493/597.221
• fax :
+32 [0]70/42.61.83

Gelieve te noteren dat ons secretariaat slechts deeltijds telefonisch bereikbaar is.

" kennismakings-dag "
- zaterdag 13 mei 2017
- zaterdag 1 juli 2017
op afspraak in onze school (klik hier)
bel of mail het secretariaat

past geen van beide data:
Check onze "Kennis Maken" - pagina !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar gaan de cursussen door :
De cursussen gaan door in onze "Internationale School voor Ayurveda" te 1703 - DILBEEK (Brussel): klik hier

 

M.b.t. de vzw als 'vereniging zonder winstoogmerk' :
• bel : +32 [0]493/597.221
• fax :
+32 [0]70/42.61.83
via e-mail aan yah-vzw@telenet.be
per brief aan de maatschappelijke zetel:

YAH vzw - Internationale School voor Ayurveda
Jeroom Duquesnoylaan 8,
B-9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
ondernemings n°: NN 876.793.985

Vrij van BTW: Daar wij officiëel erkend zijn als Opleidingsinstituut voor Beroepsopleidingen door het FOD, zijn onze cursussen & opleidingen vrijgesteld van BTW (AAFisc 50/2013 dd. 29-11-13 - ET.124.537).

BANKREKENING:
IBAN: BE60 0003 2550 9970
BIC: BPOTBEB1, Bank van de Post te 1000 Brussel

 

Op zoek naar een ayurvedisch consult of massage ?
• klik hier

Beroeps-Opleidingen
en Bijscholingen
Documentatie

 

 

Copyright YAH vzw 2014

 
Comment s'inscrire pour les formations intensives & professionnelles chez YAH asbl Congres de L'Union Européenne de Yoga à Zinal Harish Johari et l'Ayurvéda Demande-le à John Deze website in het nederlands This website in english