Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Om Shantih Shantih Shantih Om - Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn - Vrede - Om

BEROEPS-OPLEIDINGEN
korte & geaccrediteerde opleidingen

=> Home => Gediplomeerde Opleidingen => Korte & Geaccrediteerde Opleidingen
BEROEPS-OPLEIDINGEN & DIPLOMA'S

Diploma's

WETTELIJKE
BEPALINGEN

Europa

Inschrijven

Leerprogramma
alle opleidingen

GEDIPLOMEERDE BEROEPS-OPLEIDINGEN :
* Ayurvedisch Wellness Masseur (6 Weekends)
* Ayur-Life Coach (6 Weekends)
* Helend Ayurvedisch Masseur (2 jaar)
* Ayurvedisch Consulent (2 jaar)
* Ayurvedisch Practitioner (4 jaar)

 

Praktijkgericht & theoretisch stevig onderbouwd,
met beide voeten in de Ayurvedische Traditie
én overeenkomstig de nieuwste wetenschappelijke & natuurgeneeskundige bevindingen.

 


AYURVEDISCH WELLNESS MASSEUR (100 lesuren)

Deze opleiding omvat:
* de basis ayurvedische massage technieken (zie lijst)
* massage-oliën en producten voor de huid
* indicaties & tegen-indicaties voor massage
* gericht op ontspanning en 'welzijn'.
=> meer lezen

Er is geen vestigingsattest nodig voor het uitoefenen van ontspannings- of wellness-massage.
Om die reden is het examen bij deze opleiding NIET verplicht.
Wie geen examen aflegt, bekomt een Certifikaat <Ayurvedisch Wellness Masseur>.
Wie wel slaagt voor de examens bekomt een diploma.


AYUR-LIFE COACH (100 lesuren)
Deze opleiding omvat:
* de holistische ayurvedische levensstijl &
* ayurvedische & verantwoorde voeding
* gericht 'geheel & wel' -zijn, het objectief van ayurveda (= kennis [veda] van het leven [ayu])

=> meer lezen

Er is geen vestigingsattest nodig voor het verstrekken van levensstijl-adviezen.
Om die reden is het examen bij deze opleiding NIET verplicht.
Wie geen examen aflegt, bekomt een Certifikaat <Ayur-Life Coach>.
Wie wel slaagt voor de examens bekomt een diploma.


HELEND AYURVEDISCH MASSEUR (2 jaar)
Deze opleiding omvat:
* alle ayurvedische massage technieken (zie lijst)
* inwerken op de bio-mechanische & de energetische aspecten van lichaam & bewustzijn.
* gericht op 'welzijn' én op 'helen'
=> verder lezen

Na 1 jaar opleiding kan men zich reeds als wellness-masseur vestigen.

Men dient aangesloten te zijn bij een wettig erkende beroepsvereniging om zich als Helend Ayurvedisch Masseur te vestigen (zie de wettelijke bepalingen).
Voor het bekomen van het diploma is het examen bij deze opleiding verplicht.


AYURVEDISCH PRACTITIONER (4 jaar, of Helend Masseur + Consulent)
Deze opleiding omvat:
* een diepgaande holistische benadering van de mens, gericht op 'helen'
* de intensieve studie van Indiase & Westerse voeding, massage, kruiden, remedies, levenswijze, zingeving, enz...
=> meer lezen

Na 1 jaar kan men zich reeds als wellness-masseur & ayur-life coach vestigen.
Na 2 jaar opleiding kan men zich reeds als Helend Ayurvedisch Masseur vestigen.

Men dient aangesloten te zijn bij een wettig erkende beroepsvereniging om zich als Ayurvedisch Practitioner te vestigen (zie de wettelijke bepalingen).

Voor het bekomen van het diploma is het examen bij deze opleiding verplicht.


AYURVEDISCH CONSULENT (2 jaar)
Deze opleiding heeft dezelfde inhoud als de opleiding tot practitioner, evenwel zonder de praktijk MASSAGE.
Deze opleiding is dan ook geschikt voor wie als consulent wil werken en zelf geen massages wenst te geven.

=> meer lezen.

Na 1 jaar kan men zich reeds als ayur-life coach vestigen.

Men dient aangesloten te zijn bij een wettig erkende beroepsvereniging om zich als Ayurvedisch Consulent te vestigen (zie de wettelijke bepalingen).
Voor het bekomen van het diploma is het examen bij deze opleiding verplicht.

 


Klik hier voor het leer-programma van alle opleidingen


 

 


WETTELIJKE BEPALINGEN:

'massage' valt in België wettelijk onder 3 categoriën , elk met hun eigen regelgeving!

1) Schoonheids-Massages: hebben de bedoeling het lichaam mooier te maken of mooi te houden.
Hiervoor dient men óf dagonderwijs te volgen óf het diploma 'schoonheidsmasseur' te behalen via het ministerie van economische zaken (of via een door hen erkend organisme zoals bvb. SYNTRA). Een vestigingsattest is noodzakelijk.

2) Welzijns- (wellness) of Ontspannings-Massages.
Men heeft voor het uitoefenen van wellness-massages geen opgelegde opleiding noch vestigingsattest nodig.
Het is niet omdat veel schoonheidsinstituten ook wellness-massages aanbieden, dat er een vestigingsattest voor nodig is.

3) Niet-Conventionele Praktijken volgens de wet 'Colla'
Voor het uitoefenen van helende (therapeutische) massages dient men aangesloten te zijn bij een wettig erkende beroepsvereniging. Algemeen wordt een opleiding van 400 lesuren als standaard gehanteerd.
Deze categorie wordt ook genoemd: 'Complementaire en Alternatieve Methodes in hulpverlening' (CAM).

'gezondheids-begeleiding' valt in België wettelijk ook onder de wet 'Colla'

Iedereen die in België wil werken als hulpverlener in de complementaire gezondheidszorg (genaamd: "niet-conventionele praktijk of praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden") moet aangesloten zijn bij een erkende beroepsvereniging.
Dit geldt dus voor homeopaten, osteopaten, naturopaten, acupuncturisten & chiropraktors, alsook voor gezondheids-begeleiders, -beoefenaars, -consulenten en voor Ayurvedische Practitioners & Consulenten.
Algemeen wordt door beroepsverenigingen een opleiding van 750 lesuren als standaard gehanteerd.

Downloads:
de wet 'Colla'
de wet betreffende Beroepsorganisaties voor beoefenaars van niet-conventionele praktijken.


ERKENNING & ACCREDITATIE

Beroepsvereniging in België

In België bestaat (nog) geen ayurvedische beroepsvereniging. Op europees vlak is een algemene of officiële standaard nog niet direct in zicht, en momenteel hanteren diverse scholen hun eigen standaard. De eerste "échte" europese samenkomst dateert van 2010 ... zonder vervolg sedertdien ...

Gelukkig bestaan er in België wel beroepsverenigingen voor wie binnen de complementaire gezondheidszorg werkt & niet-conventionele praktijken beoefent.
Ayurvedisch masseurs, -consulenten & -practitioners vallen hieronder (wet 'Colla').

Aangesloten zijn bij een erkende beroepsvereniging is dus vereist voor alle Ayurvedische Helende Masseurs, Consulenten & Practitioners, willen zij aan de wettelijke voorwaarden voldoen om hun beroep uit te oefenen. Gediplomeerden kunnen zich aansluiten bij een beroepsvereniging naar keuze.
Voor Ayurvedisch Wellness Masseurs & Ayur-Life Coaches is dit niet vereist.

website van NATUROPATHICAOm onze gediplomeerden te helpen aan die wettelijke verreiste te voldoen, heeft YAH vzw accreditatie verkregen bij NATUROPATHICA - de beroepsvereniging voor Naturopaten - die erkend is door de Raad van State.

Het diploma "Helend Ayurvedisch Masseur" van YAH vzw is door NATUROPATHICA geaccrediteerd, evenals de diploma's "Ayurvedisch Practitioner" & "Ayurvedisch Consulent".

Hierdoor zijn deze diploma's erkend en geven aanleiding tot het wettelijk uitoefenen van het beroep, daar ze erkend zijn als opleidingen op (post-) graduaat-niveau (een langlopende opleiding met brede vorming die voorbereidt op het openen van een praktijk).
De kwaliteits-eisen, opgesteld door YAH vzw om een diploma te behalen, voldoen dus aan de eisen van de wettelijk erkende beroepsvereniging NATUROPATHICA.

Wie "niet-conventionele praktijken" uitoefent zónder accreditatie van een erkende beroepsvereniging, werkt dus in de illegaliteit ! Zie: de wet 'Colla'

Aansluiten bij NATUROPATHICA betekent :

    * Lid zijn van een wettig erkende beroepsvereniging met een visie en een missie
    * Verdediging van uw beroepsbelangen
    * Genieten van een degelijke en professionele BA verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid)
    * Dekking van alle begeleidingsvormen beschreven in hun matrix
    * Mogelijkheid van juridische bijstand
    * Diverse bijscholingsmogelijkheden
    * Inrichten van cursussen via Naturopathica
    * Korting op verschillende activiteiten van de vereniging
    * Uw gegevens op hun website
    * Aankondigen van uw activiteiten ...

en natuurlijk ook een kwaliteits-garantie t.a.v. uw cliënten!

Studenten kunnen gedurende het laatste jaar vóór diplomering reeds lid worden + een professionele BA-verzekering afsluiten via Naturopathica.

Voor de opleidings-onderdelen "medische basiskennis" & "therapeutische vaardigheden" (facultatief voor sommigen) verwijzen we naar de opleidingen die door NATUROPATHICA worden ingericht. Klik hier voor de volgende data !

Secretariaat Naturopathica - t.a.v. Dhr. Ludo Letor
Hamaide 108, B-6890 Redu
0476 / 06 56 26 of of 084 / 40 10 27 bij slechte mobiele ontvangst
info@naturopathica.be

Ayurveda in Europa

In Frankrijk zijn onze diploma's "Helend Ayurvedisch Masseur", "Ayurvedisch Consulent" & "Ayurvedisch Practitioner" reeds erkend door "AYURVEDA EN FRANCE", de ayurvedische beroepsvereniging voor Frankrijk. Studenten - in opleiding bij ons - zijn uitgenodigd reeds lid te worden tijdens hun professionele opleiding.

Voor Nederland, waar de regelgeving zich in een overgangs-stadium bevindt, worden de mogelijkheden tot accreditatie momenteel onderzocht. Ook mbt de medische basiskennis is de regelgeving in Nederland specifiek.

Onze opleidingen beantwoorden ruim aan de gehanteerde standaarden van de meest gerenomeerde internationale scholen.

 

 

 
Beroeps-Opleidingen
en Bijscholingen
Documentatie

 

 

Copyright YAH vzw 2014

 
Comment s'inscrire pour les formations intensives & professionnelles chez YAH asbl Congres de L'Union Européenne de Yoga à Zinal Harish Johari et l'Ayurvéda Demande-le à John Deze website in het nederlands This website in english