Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Om Shantih Shantih Shantih Om - Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn - Vrede - Om

BEROEPS-OPLEIDINGEN
» Permanente Vorming «

=> Home => Gediplomeerde Opleidingen => Privé Bijlessen & Supervisie
Individuele Bijlessen & Supervisie

INDIVIDUELE BIJLESSEN & SUPERVISIE
Heb je reeds cursussen Ayurveda gevolgd en wil je die verdiepen, juister toepassen of integreren?
Een supervisie mbt één van je cliënten?

De inhoud van de bijlessen of supervisie/stage hangt af van wat men precies beoogt, en wordt samen met de docent bepaald op basis van de reeds gevolgde cursussen (bij ons of elders).

Toelatingsvoorwaarde: enkel voor cursisten in opleiding of permanente vorming.

Modaliteiten:

Individuele Bijlessen & Supervisie:
aantal personen: 1 (eventueel + model, kind, cliënt, ...)
waar: in Lebbeke, Brussel, Baulers (Nijvel)
reservering: via onze online agenda.
Om toegang te krijgen heb je een login en een wachtwoord nodig, die je hier kan aanvragen.
Bij ontvangst van je login en wachtwoord, kan hier inloggen & afspraken vastleggen.
aantal uren: minimum ½ uur, verder afhankelijk van het objectief
lesgeld: 40 euro het eerste ½ uur, 20€ per bijkomend ½ uur
betaling: volgens de gebruikte tijd.
Een kwijting wordt verstrekt na ontvangst van de betaling.
meebrengen:
• voor herhalingslessen/bijlessen: de cursusteksten & lesnota’s.
• mbt supervisie/stage: uw dossier(s) + de relevante cursusteksten - de aanwezigheid van je cliënt kan zinvol zijn.
• voor verdiepingslessen massage: de cursusteksten & 4 grote badhanddoeken.

Creëer een login en wachtwoord

Maak een
afspraak

 

SKYPE:
Voor opvolging of supervisie is rechtstreeks contact niet altijd noodzakelijk. Om onnodige verplaatsingen te vermijden, voorzien we de mogelijkheid tot contact via SKYPE: AhYoureVeda. Het lesgeld hiervoor bedraagt de helft van dat voor 'Individuele Bijlessen' (zie hierboven). SKYPE-afspraak momenteel te maken via mail: ayurveda@telenet.be, binnenkort ook via de online agenda (zie hierboven onder 'reservering').

 


lichaamsverzorging met zijden handschoenen
Ayurvedische Massage ABHYANGA
SHIRODHARA
Ayurvedisch Koken
Zuivering met ayurveda
Chakras
Certificaat YAH vzw

OPLEIDINGEN IN PARTICULIER VERBAND

Verkies je onze cursus(sen) privé te volgen in je eigen zaak, wellness-centrum, restaurant, ..., eventueel samen met je medewerkers?
Heb je interesse in onze cursus(sen) Ayurveda, maar ben je niet vrij in het weekend?

Elke cursus die we inrichten in groepsverband kan in principe in particulier verband gegeven of herhaald worden, zoals massage, voeding, zuivering, kruiden-remedies, levenswijze, ... indien een docent beschikbaar is.

De inhoud van de particuliere cursussen is dezelfde als die van de groeps-cursussen, en geeft aanleiding tot een evenwaardig certificaat. Over de specifieke tijdsbesteding kan onderling overlegd worden. Lessen in particulier verband nemen immers minder tijd in beslag dan groepslessen.

Modaliteiten:

Particuliere cursussen:
aantal personen: 1 tot 6
waar: ten huize van de inrichter, in de eigen zaak, ...
wanneer: op weekdagen tussen 10 & 22 uur
aantal lesuren:
• minimum 3 opeenvolgende uren (= 1 dagdeel) per sessie
• indien verder dan 50km van Gent: minstens 2 opeenvolgende dagdelen
• herhalings- of bijlessen: aantal uren afhankelijk van de vraag
lesgeld: 75 euro per uur (1 persoon), 20 euro extra per bijkomende cursist
kosten: verplaatsingsonkosten vanaf Gent: 0,50 euro per km
voor sommige cursussen zijn er bijkomend beperkte materiaal-kosten (ook afhankelijk van het aantal deelnemers): aan kostprijs.
betaling: op voorhand op de bankrekening 000-3255099-70 van YAH vzw. Er wordt steeds een kwijting verstrekt.
annuleren: mogelijk tot 3 weken vóór aanvang, nadien is het lesgeld niet meer terugvorderbaar, de betaalde onkosten wel.

De inrichter voorziet:
mbt massage-cursussen: een warme ruimte (3 m² per persoon), een isolerende (yoga)mat per 2 personen, 4 grote badhanddoeken per persoon, losse kledij die tegen een druppel olie kan, douche-mogelijkheid.
Bij onpaar aantal personen: een bijkomend persoon als model voorzien voor ± 1/2° van de lestijd.
mbt kook- & zuiverings-cursussen: ingerichte keuken (liefst op gas), de te bereiden voedingswaren volgens boodschappenlijst

Beroeps-Opleidingen
en Bijscholingen
Documentatie

 

 

Copyright YAH vzw 2014

 
Comment s'inscrire pour les formations intensives & professionnelles chez YAH asbl Congres de L'Union Européenne de Yoga à Zinal Harish Johari et l'Ayurvéda Demande-le à John Deze website in het nederlands This website in english