Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Om Shantih Shantih Shantih Om - Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn - Vrede - Om

BEROEPS-OPLEIDINGEN
korte opleidingen

=> Home => Gediplomeerde Opleidingen => Korte Opleidingen
"AYUR-LIFE COACH"
( 100 uur)

Omschrijving

Erkenning

Programma

Prijzen

Inschrijven

Deze opleiding omvat de basis van de holistische ayurvedische benadering van de mens via levensstijl & voeding, gericht op wel-zijn. 'Geheel & wel' -zijn, dat is het objectief van de ayurveda, de kennis (veda) van het leven (ayu). Dan kunnen we onbelemmerd onze rol spelen in dit Universum.
Een eeuwenoude & beproefde vorm van preventieve gezondheidszorg, geleerd van H. Johari.

In deze opleiding
komen alle basisaspecten van voeding & levenswijze aan bod. Deze vormen de praktische kern van de geaccrediteerde opleiding Ayurvedisch Consulent & Ayurvedisch Practitioner, wat pleit voor de kwaliteit van deze opleiding !

De opleiding begint op zeer praktische wijze & is onmiddelijk toepasbaar, zowel in de professionele praktijk als in het dagelijkse leven. Vanuit dit ervarend leren en het contact met de dagelijkse praktijk, verdiept men gaandeweg zijn kennis tot een werkbaar model voor de huidige westerse mens in zijn leefwereld.

De opleiding beslaat o.m. volgende terreinen: voedingsleer, dagelijks gebruik van kruiden, dosha's (temperamenten), levenswijzen, ontgiften, vermageren, ontspanning & training, polsdiagnose, preventie,enz...
Voor de inhoud in detail : klik hier

Opleiding ayurvedisch practioner : polsdiagnose

Dit geheel leidt tot een veelzijdig & verantwoord aanbod gericht op welzijn en gezondheid, en men kan een coaching-praktijk starten.
Vervolgens kan men zich bijkomend toeleggen op ziektenleer of massage bvb., afhankelijk van de evolutie van uw praktijk.

 

Studie-uren en Erkenning:

Het totaal aantal uren bedraagt 100 effectieve lesuren in 6 weekends.

Er is geen vestigings-wet voor life-coaches. Iedereen kan dus vrij dit beroep uitoefenen. Eind- examens zijn hier dan ook facultatief.

Wie geen examens aflegt, bekomt een certificaat. Wie slaagt voor de examens bekomt een diploma: een oefening voor jezelf én een kwaliteitsgarantie voor je cliëntele.
Meer over Erkenning & Wettelijke bepalingen: klik hier.

 

OPLEIDINGS-ONDERDELEN & VEREISTEN

  Module Dosha's & Zuivering (3 weekends)
  Module Ayurvedisch koken (2 weekends)
  Intensieve Ayurveda Studie: Voedingsleer (1 weekend)
Facultatief: Theoretisch & Praktisch EINDEXAMEN
Verdere vereisten voor het diploma AYUR-LIFE COACH
  Voor alle cursussen: aanwezigheid > 90%
  Praktisch & Theoretisch examen: slagen met > 60% (details: Examen Regeling)
Aanbevolen literatuur: info te bekomen tijdens de lessen

TOP

 

CURSUS-ROOSTER

OPTIE 1: Vast Cursus-Rooster :

Klik hier voor een PRINTVERSIE van
* het VAST Cursus-Rooster met start op 30 september 2017.
OPTIE 2: 'à la carte' :
Dank zij de optie ' à la carte' kan men zelf de opeenvolging van de cursussen bepalen & de opleiding maximaal aan de eigen situatie aanpassen.
Men bepaalt zelf wanneer men de opleidings-onderdelen volgt.
Men kan dus ook gedurende een lopend cursusjaar aanvangen met een beroepsopleiding.
Opleidingen kunnen over langere tijd dan aangegeven gespreid worden.
Klik hier voor een PRINTVERSIE van het Cursus-Rooster 'à la carte'' 2017-18.

TOP

Prijs "AYUR-LIFE COACH" ( 100 uur)

  basisprijs 880€ (Betaling per losse cursus zonder korting )
VAST CURSUS-ROOSTER
  810€ vóór 10 september totaal = 810€ (=8% administratieve korting)
  825€ na 10 september totaal = 825€ (=6% administratieve korting)
Examen (facultatief) 100 € (afzonderlijk te betalen vóór 't examen)

Gespreide Maandelijkse Betaling is mogelijk (basisprijs + een toeslag van 5€ per maandelijkse schijf).
Vraag een voorstel aan het secretariaat door dit op het inschrijvings-formulier aan te vinken.

Het totaal-bedrag houdt in: 6 weekends / 100 lesuren (examens afzonderlijk te betalen want facultatief), met inbegrip van de cursusmap, ayurvedische kruiden-thee.
Bio-Ayurvedisch middagmaal niet inbegrepen - ter plaatse af te rekenen (aan kostprijs ± 7,5€ per maaltijd).
Inschrijvingen, Kortingen & Annulatie-voorwaarden: klik hier

 

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor deze Opleiding met VAST CURSUS-ROOSTER

Inschrijven voor deze Opleiding 'à la carte'

 

TOP

Beroeps-Opleidingen
en Bijscholingen
Documentatie

 

 

Copyright YAH vzw 2014

 
Comment s'inscrire pour les formations intensives & professionnelles chez YAH asbl Congres de L'Union Européenne de Yoga à Zinal Harish Johari et l'Ayurvéda Demande-le à John Deze website in het nederlands This website in english