Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Om Shantih Shantih Shantih Om - Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn - Vrede - Om

BEROEPS-OPLEIDINGEN
korte & geaccrediteerde opleidingen

=> Home => Gediplomeerde Opleidingen => Korte & Geaccrediteerde Opleidingen
LEERDOELEN & GEDETAILLEERDE INHOUD
Home >

BEROEPSOPLEIDINGEN
«YAH» vzw

«Yoga & Ayurveda Health» vereniging zonder winstoogmerk

- LEERDOELEN & GEDETAILLEERDE INHOUD -

mbt de diploma's:
Klik op de links of scroll

AYURVEDISCH WELLNESS MASSEUR

AYUR-LIFE COACH

HELEND AYURVEDISCH MASSEUR

AYURVEDISCH PRACTITIONER

Downloads

Inschrijven

 

Yoga & Ayurveda Opleiding


Professionele Opleiding tot gediplomeerd
«AYURVEDISCH WELLNESS MASSEUR»

© 2008 by John Marchand

DOELGROEP

De Professionele Opleiding tot gediplomeerd «Ayurvedisch Wellness Masseur» richt zich tot eenieder die zich de rijke ayurvedische massage-traditie wil eigen maken & deze op verantwoorde wijze wil aanwenden tot het welzijn van anderen.

DOEL

Het doel van deze opleiding is wellness-masseurs te vormen die hun cliënten de weldaden van de rijke ayurvedische massage-traditie op autentieke wijze laten ervaren. De rijke variatie aan massage-technieken & de kennis van weldadige oliën zorgt ervoor dat de wellness-masseur veel precieser de vraag van de cliënten kan beantwoorden. Ayurvedische massage gaat immers voorbij een zuiver mechanische benadering van de huid & het spierstelsel en werkt in op de diepere lagen van het mens-zijn.
Een eeuwenoude en beproefde vorm van preventieve gezondheids-zorg.

LEERDOELEN

KENNIS:
• 9 verschillende ayurvedische massage-technieken & massage-toepassingen
• de ayurvedische holistische visie op massage
• de wijzen waarop men door ayurveda, als vorm van preventieve gezondheidszorg, meer evenwicht bewerkstelligt
BEGRIP:
• inzicht in de specifieke indicaties van de verschillende ayurvedische massage-technieken & -toepassingen
• tegenindicaties, voorzorgsmaatregelen & specifieke benaderingen
• inzicht in de diverse aspecten van het mens-zijn & de inbreng van ayurvedische massages en levenswijze hierbij
ERVARING:
• het in de praktijk uitvoeren en ontvangen van de verschillende ayurvedische massage-technieken tijdens lessen, praktijkcursussen & stages
• het in de praktijk uitvoeren van de verschillende ayurvedische massage-technieken binnen de eigen kring
• het zelf in praktijk brengen van de ayurvedische principes als vorm van preventieve zelfzorg
ANALYSE & REFLECTIE:
• de vraag van een persoon kunnen begrijpen in het geheel van de actuele conditie van die persoon
• de mogelijkheden & grenzen evalueren van die persoon
• samen met die persoon een haalbaar massage project opstellen in functie van de vraag
• de ayurvedische massages hierop afstemmen, gekadered binnen dit massage project
• de effecten & grenzen van de ayurvedische massages & benadering evalueren voor & met die persoon
• samen met die persoon het massage project bijsturen
• het ontwikkelen van een onderbouwde visie op de functie van massage voor de actuele mens in de wereld van vandaag
TOP

ONDERWERPEN

§ Gezond met ayurveda & yoga
» Ayurvedische fysiologie & psychologie: de gunas (kwaliteiten), tattvas (elementen), agni (verteringsvuur)
» Het achtledige pad van Ashtanga Yoga volgens Patanjali
» De Vrije Adem (basis-pranayama)
» Automassage van de 14 nadis (energie-kanalen)

§ Massages
» Abhyanga (oliemassages)
» Zuiverende lichaams- & gezichtsmassages:
- • garshan (droge massages),
- • udvatan (peelende massage),
- • ubtan (lichaamsmasker),
- • gelaats-massages & behandelingen
» Sattvische (meditatieve) massage,
» De helende aanraking
» Massage met integratie van de interne bewegingen (de 5 vayus)

§ Ayurvedische Massage Toepassingen
» Pad Abhyanga (voetmassage) & reflex-zones
» Pizzichil & pindasveda, elakizhi & podikizhi (oliebaden & de diverse stempel massages)
» Karna purana (oor-behandeling).


§ Dynamische Anatomie

» Massage & de 3 gunas (energetische kwaliteiten)
» Massage & de 5 vayus (interne bewegingen)
» Studie van de antagonistische spiergroepen & de 16 stretchings
» Studie van de stress-punten
» Tegenindicaties, voorzorgsmaatregelen & benadering (medicatie, huidziekten discus-hernia, varices, oedeem, enz.)

§ Oliën & andere producten
» Basis massage-oliën
» Studie van de ayurvedische medicinale oliën
» Studie van de essentiele oliën & en hun pranisch/psychisch effect
» Natuurlijke produkten voor de huid + formularium
» Specifieke producten voor de huid, haren, neusgaten, ...
» Chromotherapie (helend effect van kleuren)

§ Self-care van de masseur
» Zuivering
» Mantras
» Pranayama
» Levensstijl

§ Aanbevolen werken
» Door Harish Johari: 'De traditionele ayurvedische massage'
» Aanbevolen: een goed anatomie werk (bvb Clinical Massage Therapie integrating anatomy & treatment by J.H. Clay et al.)

VEREISTEN VOOR HET CERTIFICAAT

Aanwezigheid tijdens de lessen van > 90%

 

VEREISTEN TOT DIPLOMERING

Aanwezigheid tijdens de lessen van > 90%
Schriftelijk & praktisch eindexamen: slagen met > 60%


Professionele Opleiding tot gediplomeerd
«AYUR-LIFE COACH»

© 2008 by John Marchand

DOELGROEP

De Professionele Opleiding tot gediplomeerd «Ayur-Life Coach» richt zich tot eenieder die zich de rijke ayurveda-traditie wil eigen maken & deze op verantwoorde & holistische wijze wil aanwenden tot het welzijn van anderen.

DOEL

Het doel van deze opleiding is ayurvedische life-coaches te vormen die hun cliënten op integrale wijze benaderen. Ayurveda - de kennis van het leven - gaat immers ver voorbij een zuiver symptomatische & instrumentele benadering van de mens. Een «ayur-life coach» biedt een totaal-benadering aan voor de mens in de wereld van vandaag, met zijn eventuele klachten, als vorm van preventieve gezondheids-zorg. Hij integreert hiertoe eeuwenoude ayurvedische & hedendaagse naturopatische bevindingen in zijn benadering, en helpt zijn cliënten hun gezondheid in eigen handen te nemen via een aangepaste levensstijl. Waar nodig werkt hij samen met ayurvedisch masseurs & met andere disciplines en biedt ondersteuning aan bij andere gezondheidsbehandelingen.
Bovenop zijn theoretische kennis kan een ayur-life coach bogen op een rijke persoonlijke ervaring.

LEERDOELEN

KENNIS:
• de ayurvedische holistische visie op de mens in zijn leefwereld (fysisch, psychisch, relationeel, spiritueel)
• de wijzen waarop men door ayurveda, als vorm van preventieve gezondheidszorg, meer evenwicht bewerkstelligt
BEGRIP:
• inzicht in de specifieke indicaties van de verschillende ayurvedische fysieke & niet-fysieke remedies
• inzicht in de diverse aspecten van het mens-zijn & de inbreng van ayurvedische benadering hierbij
ERVARING:
• werken met voeding, levensstijl & kruiden
• het zelf in praktijk brengen van de ayurvedische principes als vorm van preventieve zelfzorg
ANALYSE & REFLECTIE:
• op holistische wijze de actuele conditie van een persoon kunnen begrijpen
• de mogelijkheden & grenzen evalueren van die persoon om die conditie bij te sturen
• samen met die persoon een haalbaar evolutief project opstellen in functie van de vraag
• nagaan welke kennis die persoon hiervoor nodig heeft & dit op hanteerbare wijze overbrengen
• de effecten & grenzen van die ayurvedische benadering & remedies evalueren voor & met die persoon
• samen met die persoon het evolutief project bijsturen
• samenwerken met andere disciplines
• het ontwikkelen van een onderbouwde visie op het leven van de actuele mens in de wereld van vandaag
TOP

ONDERWERPEN


§ Gezond met ayurveda & yoga
» Genesis & Kosmologie volgens de 5000 jaar oude Samkhya philosofie (gunas, mahabhutas, enz.)
» Ayurvedische fysiologie & psychologie: de gunas (kwaliteiten) & tattvas (elementen)
» Ayurvedisch Koken: vegetarisch, volgens dosha, tri-dosha, sattvisch, samyoga (combinatie-leer)
» Zuivering : theorie & praktische toepassingen (shamana, shodhana, poorva & pancha karma)
» Zuur-base-evenwicht & beginselen van de Swara Yoga
» Dagelijkse routine (dynacharya)

§ Fysiologie & Pathogenese

» Studie van de dosha's, dosha-combinaties, subdosha's (temperamenten) & prana-tejas-ojas (de 3 essenties)
» Studie van de vertering & de metabole processen: de 6 rasas (smaken)
» Studie van de 7 dhatus (weefsels), de 16 srota's (kanalen) & hoe deze te zuiveren & te voeden
» Westerse wetenschappelijk gefundeerde diëetleer, en de vertaling hiervan naar het ayurvedisch paradigma
» Pathogenese (het ontstaan van ziekte)
» Studie van de toxines (sama dosha's)
» Tong & pols-diagnose (nadi vijnyan)
» Samenwerking met andere disciplines

§ Fysieke Instrumenten
» Voedingstherapie: Gedetailleerde studie van meer dan 150 voedingsmiddelen met:
- • virya (energie),
- • vipaka (effect na metabolisering),
- • guna (metale kwaliteit),
- • effect op de dosha's,
- • de aanwezige smaken (rasas),
- • gedetailleerde studie van de bouwstoffen (aminozuren, vetzuren, vitamines, mineralen, sporenelementen, enz.),
- • het koolhydraat-metabolisme.
» Zuiverende procedures & zuiveringskuren
- • shamana (verzachten) & shodhana (verhelderen)
- • poorva karma : snehana & svedana (olie- & zweet-therapie)
- • pancha karma : vamana (emesis), virechana (purgeren), vasti (oleo- & hydrotherapie van het colon), nasya (behandelingen van de neusholte), raktamokshana (bloedzuiveringen)
» Training
- • principes van de graduele conditie-training
- • oefen- & trainings-schema's

§ Aanbevolen werken
» Door Harish Johari: Dhanwantari ; The Healing Cuisine, 'The Monkey & the Mango Tree'.
» Door Vasant Lad: 'De Ayurvedische Huisapotheek';
» Door David Frawley: 'Ayurveda & Kruiden'; 'Ayurvedic healing'

VEREISTEN TOT DIPLOMERING

Aanwezigheid tijdens de lessen van > 90%
Schriftelijk Eindexamen: slagen met > 60%
TOP
Professionele Opleiding tot gediplomeerd
«HELEND AYURVEDISCH MASSEUR»
geaccrediteerd door Naturopathica

© 2008 by John Marchand

DOELGROEP

De Professionele Opleiding tot gediplomeerd «Helend Ayurvedisch Masseur» richt zich tot eenieder die zich de rijke ayurvedische massage-traditie wil eigen maken & deze op verantwoorde & holistische wijze wil aanwenden tot het welzijn van anderen.

DOEL

Het doel van deze opleiding is ayurvedische masseurs te vormen die hun cliënten op integrale wijze benaderen. Een ayurvedische massage gaat immers ver voorbij een zuiver mechanische benadering van de huid & het spierstelsel. Een «ayurvedisch masseur» integreert lichamelijke & energetische technieken in de uitvoering van zijn massages, die inwerken op de diepere lagen van het mens-zijn.
Samen met zijn kennis van de ayurvedische fysiologie, biedt hij een totaal-benadering aan voor de mens in de wereld van vandaag, met zijn eventuele klachten, als vorm van helende & preventieve gezondheids-zorg.

LEERDOELEN

KENNIS:
• de meer dan 20 verschillende ayurvedische massage-technieken & massage-toepassingen
• de ayurvedische holistische visie op de mens in zijn leefwereld (fysisch, psychisch, relationeel, spiritueel)
• de wijzen waarop men door ayurveda, als vorm van preventieve gezondheidszorg, meer evenwicht bewerkstelligt
• het kunnen situeren van de ayurvedische benadering naast andere massage- & relaxatie-methoden en therapiën
BEGRIP:
• inzicht in de specifieke indicaties van de verschillende ayurvedische massage-technieken & -toepassingen
• tegenindicaties, voorzorgsmaatregelen & specifieke benaderingen
• inzicht in de diverse aspecten van het mens-zijn & de inbreng van ayurvedische massages en levenswijze hierbij
ERVARING:
• het in de praktijk uitvoeren en ontvangen van de verschillende ayurvedische massage-technieken tijdens lessen, praktijkcursussen & stages
• het in de praktijk uitvoeren van de verschillende ayurvedische massage-technieken binnen de eigen kring
• het zelf in praktijk brengen van de ayurvedische principes als vorm van preventieve zelfzorg
ANALYSE & REFLECTIE:
• op holistische wijze de actuele conditie van een persoon kunnen ontleden & tot een inzichtelijk geheel smeden
• de mogelijkheden & grenzen evalueren van die persoon om zijn levenswijze bij te sturen
• samen met die persoon een haalbaar evolutief project opstellen in functie van de vraag
• de ayurvedische massages hierop afstemmen, gekadered binnen dit evolutief project
• de effecten & grenzen van de ayurvedische massages & benadering evalueren voor & met die persoon
• samen met die persoon het evolutief project bijsturen
• het ontwikkelen van een onderbouwde visie op het leven van de actuele mens in de wereld van vandaag
TOP

ONDERWERPEN

§ Gezond met ayurveda & yoga
» Genesis & Kosmologie volgens de 5000 jaar oude Samkhya philosofie (gunas, mahabhutas, enz.)
» Ayurvedische fysiologie & psychologie: de gunas (kwaliteiten), tattvas (elementen), dosha's & subdosha's (temperamenten), rasas (smaken), agni (verteringsvuur), dhatus (weefsels), srotas (kanalen), malas (uitscheiding), prana-tejas-ojas (de 3 essenties)
» Samprapti (pathogenese), sama dosha (toxines), margas (3 hoofdwegen)
» Basis-Pareeksha (basis ayurvedisch bilan) met tong & pols-diagnose (nadi vijnyan)
» De basis van een conditie remediëren door levensstijl, voeding, zuivering, massage, ademhaling
» Ayurvedisch Koken: vegetarisch, volgens dosha, tri-dosha, sattvisch, samyoga (combinatie-leer)
» Zuivering : theorie & praktische toepassingen (shamana, shodhana, poorva & pancha karma)
» Zuur-base-evenwicht & beginselen van de Swara Yoga
» Het achtledige pad van Ashtanga Yoga volgens Patanjali
» Remedies voor >20 condities (constipatie, allergie, enz.) & basis-phytotherapie (kruidenleer)
» De Vrije Adem (basis-pranayama)
» Dagelijkse routine (dynacharya) & automassage van de 14 nadis (energie-kanalen)
» Studie van de natuur van de chakra's (energiecentra) & de nadis (energie-kanalen)
» Chakra-meditatie
» Anavriti Shabdat (Bevrijding door Geluid)
» Spirituele psychologie & gedrag, leela (spel van het leven)

§ Massages
» Abhyanga (oliemassages)
» Marmas-massage (energie-knooppunten)
» Shirodhara (oliestraal op het hoofd) & 4-handen massage
» Zuiverende lichaams- & gezichtsmassages:
- • garshan (droge massages),
- • udvatan (peelende massage),
- • ubtan (lichaamsmasker),
- • gelaats-massages & behandelingen
» Sattvische (meditatieve) massage,
» De helende aanraking
» Massage met integratie van de interne bewegingen (de 5 vayus)
» Ademhaling-corrigerende massage
» Relocatie van de vayus (interne bewegingen)
» Orgaan-massages
» Massages van de ruggegraat & problematische gewrichten
» Tamasieke Massage Vishesh (deblokkerende massage)
» Massage tijdens de zwangerschap
» Baby- & kinder-massage

§ Ayurvedische Massage Toepassingen
» Pad Abhyanga (voetmassage) & reflex-zones
» Pizzichil & pindasveda, elakizhi & podikizhi (oliebaden & de diverse stempel massages)
» De verschillende nasyas (behandelingen van de neusholte)
» Karna purana (oor-behandeling).
» Kativasti, Manyavasti, Urovasti, Shirovasti (lokale olie behandelingen)

§ Dynamische Anatomie

» Massage & de 3 gunas (energetische kwaliteiten)
» Massage & de 5 vayus (interne bewegingen)
» Toegepaste functionele anatomie & fysiologie van het centrale zenuwstelsel & het vermogen tot zelf-genezing
» Toegepaste functionele anatomie & fysiologie van het bewegingsstelsel
» Studie van de antagonistische spiergroepen & de 16 stretchings
» Studie van de stress-punten
» Studie van de integraliteit van beweging
» Studie van de interne bewegingen van organen & botten
» Ademhaling, statiek & fascias
» Massage en polariteit
» Studie van de verschillende benaderingen in relaxatie-therapie
» Tegenindicaties, voorzorgsmaatregelen & benadering (medicatie, huidziekten discus-hernia, varices, oedeem, enz.)

§ Proprioceptie & Ademhaling (Pranayama)
» De ayurvedische massage, pranayama & de westerse proprioceptive benaderingen
» Asanas (houdingen) & mudras (hand-posities) voor pranayama
» Proprioceptie naar binnen & buiten (sthulakasha), akasha pranayama
» Vayu chaitanya (het bewustzijn van de interne bewegingen) & mudras + mantras voor de 5 vayus
» Prana chaitanya (het bewustzijnvan de levenskracht ) & prana vidya [prana verpreiden]
» Chidakasha (proprioceptie van de organen)
» Pranava & bhramari pranayama, kapalbhati & bhastrika (ademhalingsoefeningen)

§ Oliën & andere producten
» Basis massage-oliën
» Natuurlijke produkten voor de huid + formularium
» Studie van de ayurvedische medicinale oliën
» Studie van de essentiele oliën & en hun pranisch/psychisch effect
» Specifieke producten voor de huid, haren, neusgaten, ...
» Chromotherapie (helend effect van kleuren)

§ Self-care van de masseur
» Zuivering
» Mantras
» Pranayamas
» Levensstijl

§ Opgelegde werken (boeken tussen haakjes zijn aanbevolen)
» Door Harish Johari: De traditionele ayurvedische massage; (Dhanwantari ; The Healing Cuisine)
» Uitvoerig anatomie werk (bvb Clinical Massage Therapie integrating anatomy & treatment by J.H. Clay et al.)

VEREISTEN TOT DIPLOMERING

Aanwezigheid tijdens de lessen van > 90%
Praktijk: 30 uur stage uitgevoerd tijdens zuiveringsweken & -cursussen van YAH vzw of in een door ons erkend centrum, evenals 10 massage-case-studies
Verslagen van een 10-daagse zuiveringskuur, van de stages & massage-case-studies: slagen met > 60%
Schriftelijk & praktisch eindexamen: slagen met > 60%
(de opgelegde werken behoren tot de examen-leerstof)

TOP

Professionele Opleiding tot gediplomeerd
«AYURVEDISCH CONSULENT»
geaccrediteerd door Naturopathica

© 2008 by John Marchand

DOELGROEP

De Professionele Opleiding tot gediplomeerd «Ayurvedisch Consulent» richt zich tot eenieder die zich de rijke ayurveda-traditie wil eigen maken & deze op verantwoorde & holistische wijze wil aanwenden tot het welzijn van anderen.

DOEL

Het doel van deze opleiding is ayurvedische consulenten te vormen die hun cliënten op integrale wijze benaderen. Ayurveda - de kennis van het leven - gaat immers ver voorbij een zuiver symptomatische & instrumentele benadering van de mens. Een «ayurvedisch Consulent» biedt een totaal-benadering aan voor de mens in de wereld van vandaag, met zijn eventuele klachten, als vorm van helende & preventieve gezondheids-zorg. Hij integreert hiertoe eeuwenoude ayurvedische & hedendaagse naturopatische bevindingen in zijn benadering, en helpt zijn cliënten hun gezondheid in eigen handen te nemen via een aangepaste levensstijl & zingeving. Waar nodig werkt hij samen met ayurvedisch masseurs & met andere disciplines en biedt ondersteuning aan bij andere gezondheidsbehandelingen.
Bovenop zijn theoretische kennis kan een ayurvedisch practitioner bogen op een rijke persoonlijke ervaring.

LEERDOELEN

KENNIS:
• de ayurvedische holistische visie op de mens in zijn leefwereld (fysisch, psychisch, relationeel, spiritueel)
• de wijzen waarop men door ayurveda, als vorm van preventieve gezondheidszorg, meer evenwicht bewerkstelligt
• de ayurvedische psycho-fysiologie & pathologie (& de westerse equivalenten hiervan)
• het ayurvedisch repertorium van fysieke & niet-fysieke remedies (massages, voeding, westerse & oosterse kruiden, mineralen, ademhaling, meditaties, ...)
• de wettelijke & andere beperkingen bij de uitvoering van het werk als practitioner
• het kunnen situeren van de ayurvedische benadering naast andere geneeswijzen, methoden en therapiën
BEGRIP:
• inzicht in de specifieke indicaties van de verschillende ayurvedische fysieke & niet-fysieke remedies
• inzicht in de diverse aspecten van het mens-zijn & de inbreng van ayurvedische benadering hierbij
ERVARING:
• werken met kruiden & kruidenbereidingen maken
• case-studies onder begeleiding bestuderen & oplossen
• het begeleiden van zuiveringskuren tijdens de stages
• het zelf in praktijk brengen van de ayurvedische principes als vorm van preventieve zelfzorg
ANALYSE & REFLECTIE:
• op holistische wijze de actuele conditie van een persoon kunnen ontleden & tot een inzichtelijk geheel smeden (ayurvedisch bilan van de zieke & zijn ziekte)
• de mogelijkheden & grenzen evalueren van die persoon om die conditie bij te sturen
• samen met die persoon een haalbaar evolutief project opstellen in functie van de vraag
• de ayurvedische en andere remedies hierop afstemmen, gekadered binnen dit evolutief project
• nagaan welke kennis die persoon hiervoor nodig heeft & dit op hanteerbare wijze overbrengen
• de effecten & grenzen van die ayurvedische benadering & remedies evalueren voor & met die persoon
• samen met die persoon het evolutief project bijsturen
• samenwerken met andere disciplines
• het ontwikkelen van een onderbouwde visie op het leven van de actuele mens in de wereld van vandaag
TOP

ONDERWERPEN


§ Gezond met ayurveda & yoga
» Genesis & Kosmologie volgens de 5000 jaar oude Samkhya philosofie (gunas, mahabhutas, enz.)
» Ayurvedische fysiologie & psychologie: de gunas (kwaliteiten) & tattvas (elementen)
» Ayurvedisch Koken: vegetarisch, volgens dosha, tri-dosha, sattvisch, samyoga (combinatie-leer)
» Zuivering : theorie & praktische toepassingen (shamana, shodhana, poorva & pancha karma)
» Zuur-base-evenwicht & beginselen van de Swara Yoga
» Het achtledige pad van Ashtanga Yoga volgens Patanjali
» De Vrije Adem (basis-pranayama)
» Dagelijkse routine (dynacharya)
» Studie van de natuur van de chakra's (energiecentra) & de nadis (energie-kanalen)
» Chakra-meditatie
» Anavriti Shabdat (Bevrijding door Geluid)
» Spirituele psychologie & gedrag, leela (spel van het leven)

§ Fysiologie & Pathologie

» Studie van de dosha's, dosha-combinaties, subdosha's (temperamenten) & prana-tejas-ojas (de 3 essenties)
» Studie van de vertering & de metabole processen: de 6 rasas (smaken), de 40 agni's (metabole vermogens)
» Gedetailleerde studie van de 7 dhatus (weefsels), de 16 srota's (kanalen), hun 6 staten & hoe deze te zuiveren & te voeden
» Fysiologie van de dhatu-agni's (metabolisme thv. de weefsels) & de 5 mala's (uitscheiding)
» Westerse wetenschappelijke fysiologie, biochemie & metabole processen, en de vertaling hiervan naar het ayurvedisch paradigma
» Samprapti & Naishthika Hetu (pathogenese),
» Studie van de toxines (sama dosha's) en de 3 hoofdwegen (margas)
» Rogi-roga pareeksha (ayurvedisch bilan van de zieke & zijn ziekte) met tong & pols-diagnose (nadi vijnyan)
» Pathologie & therapeutische benaderingen van meer dan 125 syndromen & condities (kaya-chikitsa)
» De kunst een conditie te remediëren & haar grenzen
» De kunst van het helpende gesprek
» Samenwerking met ayurvedisch masseur, homeopaat, osteopaat, psychotherapeut, fascia therapeut, ...
» Ondersteuning bij operatieve ingrepen, chemotherapie, radiotherapie

§ Fysieke Instrumenten
» Studie van de therapeutische acties & prabhava (specifieke energetica)
» Studie van de 20 gunas (kwaliteiten van remedies)
» Fytotherapie: Gedetailleerde studie van meer dan 140 westerse & oosterse kruidenremedies met:
- • nomenclatuur in 4 talen,
- • virya (energie),
- • vipaka (effect na metabolisering),
- • guna (mentale kwaliteit),
- • effect op de dosha's,
- • de aanwezige smaken (rasas),
- • therapeutische acties & effect op de verschillende weefsels (dhatus),
- • Combinaties & formules (gugguls, enz.),
- • Tegenindicaties & voorzorgsmaatregelen.
» Voedingstherapie: Gedetailleerde studie van meer dan 150 voedingsmiddelen met:
- • virya (energie),
- • vipaka (effect na metabolisering),
- • guna (metale kwaliteit),
- • effect op de dosha's,
- • de aanwezige smaken (rasas),
- • therapeutische acties, hun effect op de verschillende weefsels (dhatus),
- • bereiding & samyoga (combinatieleer),
- • gedetailleerde studie van de bouwstoffen (aminozuren, vetzuren, vitamines, mineralen, sporenelementen, enz.),
- • tekorten & suppletie,
- • studie van de anti-oxydanten in ayurveda & in het westen,
- • Tegenindicaties & voorzorgsmaatregelen.
» Zuiverende procedures & zuiveringskuren
- • shamana (verzachten) & shodhana (verhelderen)
- • poorva karma : snehana & svedana (olie- & zweet-therapie)
- • pancha karma : vamana (emesis), virechana (purgeren), vasti (oleo- & hydrotherapie van het colon), nasya (behandelingen van de neusholte), raktamokshana (bloedzuiveringen)
- • home pancha karma

§ Massages & Massage Toepassingen
» Kennis mbt indicaties & effecten van:
- • Abhyanga (oliemassages)
- • Marmas-massage (energie-knooppunten)
- • Shirodhara (oliestraal op het hoofd) & 4-handen massage
- • garshan (droge massages),
- • udvatan (peelende massage),
- • ubtan (lichaamsmasker),
- • gelaats-massages & behandelingen
- • Sattvische (meditatieve) massage,
- • De helende aanraking
- • Massage met integratie van de interne bewegingen & orgaan-massages
- • Ademhaling-corrigerende massage & Relocatie van de vayus (interne bewegingen)
- • Tamasieke Massage Vishesh (deblokkerende massage)
- • Massage tijdens de zwangerschap & Baby- & kinder-massage
- • Pad Abhyanga (voetmassage) & reflex-zones
- • Pizzichil & pindasveda, elakizhi & podikizhi (oliebaden & de diverse stempel massages)
- • De verschillende nasyas (behandelingen van de neusholte) & Karna purana (oor-behandeling)
- • Kativasti, Manyavasti, Urovasti, Shirovasti (lokale olie behandelingen)
» Therapeutische indicaties van marma-massage
» Dynamische Anatomie:
- • Toegepaste functionele anatomie & fysiologie van het bewegingsstelsel
- • Toegepaste functionele anatomie & fysiologie van het centrale zenuwstelsel
- • Het vermogen tot zelf-genezing
» Proprioceptie & Ademhaling (Pranayama)
» Studie van de verschillende benaderingen in relaxatie-therapie
» Tegenindicaties, voorzorgsmaatregelen & benadering (medicatie, huidziekten discus-hernia, varices, oedeem, enz.)
» Oliën & andere producten :
- • Basis massage-oliën
- • Natuurlijke produkten voor de huid + formularium
- • Studie van de ayurvedische medicinale oliën
- • Studie van de essentiele oliën & en hun pranisch/psychisch effect
- • Specifieke producten voor de huid, haren, neusgaten, ...
» Chromotherapie (helend effect van kleuren)

§ Niet-Fysieke Instrumenten
» Rasa sadhana (de yoga van de emoties)
» Chakras & endocrine klieren, remedies
» Geschreven Mantra Japa
» Vedische Numerologie & werken met planeten

§ Philosophie

» De Samkhya visie & de kwantum-fysica
» Studie van de 3 lichamen & de 7 koshas (lagen)

§ Medische Basiskennis (facultatief voor kine, verpleegkundige, enz.)

§ Opgelegde werken (boeken tussen haakjes zijn aanbevolen)
» Door Harish Johari: Leela ;De traditionele ayurvedische massage; (Dhanwantari ; The Healing Cuisine, Chakras; Tools for Tantra; Breath, Mind & Consciousness; Gemstones)
» Uitvoerig anatomie werk (bvb Clinical Massage Therapie integrating anatomy & treatment by J.H. Clay et al.)
» Door Vasant Lad: 'De Ayurvedische Huisapotheek'; (Ayurveda & zelfgenezing)
» Door David Frawley: 'Ayurveda & Kruiden'; 'Ayurvedic healing'; (Yoga & Ayurveda; Ayurveda and the Mind)
» Door Robert-E Svoboda: 'Prakriti'
» Door Sunil Joshi : 'Ayurveda & panchakarma'

VEREISTEN TOT DIPLOMERING

Aanwezigheid tijdens de lessen van > 90%
Praktijk Ayurveda: 60 uur pré-stage & 60 uur practitioner-stage uitgevoerd tijdens zuiveringskuren van YAH vzw of in een door ons erkend centrum, evenals 41 case-studies
Verslagen van een 10-daagse zuiveringskuur, van alle stages & alle case-studies: slagen met > 60%
Eindexamens: slagen met > 60%
(de opgelegde werken behoren tot de examen-leerstof)
TOP


Professionele Opleiding tot gediplomeerd
«AYURVEDISCH PRACTITIONER»
geaccrediteerd door Naturopathica

© 2008 by John Marchand

DOELGROEP

De Professionele Opleiding tot gediplomeerd «Ayurvedisch Practitioner» richt zich tot eenieder die zich de rijke ayurveda-traditie wil eigen maken & deze op verantwoorde & holistische wijze wil aanwenden tot het welzijn van anderen.

DOEL

Het doel van deze opleiding is ayurvedische practitoners te vormen die hun cliënten op integrale wijze benaderen. Ayurveda - de kennis van het leven - gaat immers ver voorbij een zuiver symptomatische & instrumentele benadering van de mens. Een «ayurvedisch practitioner» biedt een totaal-benadering aan voor de mens in de wereld van vandaag, met zijn eventuele klachten, als vorm van helende & preventieve gezondheids-zorg. Hij integreert hiertoe eeuwenoude ayurvedische & hedendaagse naturopatische bevindingen in zijn benadering, en helpt zijn cliënten hun gezondheid in eigen handen te nemen via een aangepaste levensstijl & zingeving. Waar nodig werkt hij samen met andere disciplines en biedt ondersteuning aan bij andere gezondheidsbehandelingen.
Bovenop zijn theoretische kennis kan een ayurvedisch practitioner bogen op een rijke persoonlijke ervaring.

LEERDOELEN

KENNIS:
• de ayurvedische holistische visie op de mens in zijn leefwereld (fysisch, psychisch, relationeel, spiritueel)
• de wijzen waarop men door ayurveda, als vorm van preventieve gezondheidszorg, meer evenwicht bewerkstelligt
• de ayurvedische psycho-fysiologie & pathologie (& de westerse equivalenten hiervan)
• het ayurvedisch repertorium van fysieke & niet-fysieke remedies (massages, voeding, westerse & oosterse kruiden, mineralen, ademhaling, meditaties, ...)
• de wettelijke & andere beperkingen bij de uitvoering van het werk als practitioner
• het kunnen situeren van de ayurvedische benadering naast andere geneeswijzen, methoden en therapiën
BEGRIP:
• inzicht in de specifieke indicaties van de verschillende ayurvedische fysieke & niet-fysieke remedies
• inzicht in de diverse aspecten van het mens-zijn & de inbreng van ayurvedische benadering hierbij
ERVARING:
• het in de praktijk uitvoeren en ontvangen van de verschillende ayurvedische massage- & andere technieken tijdens lessen & stages, evenals binnen de eigen kring
• werken met kruiden & kruidenbereidingen maken
• case-studies onder begeleiding bestuderen & oplossen
• het begeleiden van zuiveringskuren tijdens de stages
• het zelf in praktijk brengen van de ayurvedische principes als vorm van preventieve zelfzorg
ANALYSE & REFLECTIE:
• op holistische wijze de actuele conditie van een persoon kunnen ontleden & tot een inzichtelijk geheel smeden (ayurvedisch bilan van de zieke & zijn ziekte)
• de mogelijkheden & grenzen evalueren van die persoon om die conditie bij te sturen
• samen met die persoon een haalbaar evolutief project opstellen in functie van de vraag
• de ayurvedische en andere remedies hierop afstemmen, gekadered binnen dit evolutief project
• nagaan welke kennis die persoon hiervoor nodig heeft & dit op hanteerbare wijze overbrengen
• de effecten & grenzen van die ayurvedische benadering & remedies evalueren voor & met die persoon
• samen met die persoon het evolutief project bijsturen
• samenwerken met andere disciplines
• het ontwikkelen van een onderbouwde visie op het leven van de actuele mens in de wereld van vandaag
TOP

ONDERWERPEN


§ Gezond met ayurveda & yoga
» Genesis & Kosmologie volgens de 5000 jaar oude Samkhya philosofie (gunas, mahabhutas, enz.)
» Ayurvedische fysiologie & psychologie: de gunas (kwaliteiten) & tattvas (elementen)
» Ayurvedische Voeding & Koken: vegetarisch, volgens dosha, tri-dosha, sattvisch, samyoga (combinatie-leer)
» Zuivering : theorie & praktische toepassingen (shamana, shodhana, poorva & pancha karma)
» Zuur-base-evenwicht & beginselen van de Swara Yoga
» Het achtledige pad van Ashtanga Yoga volgens Patanjali
» De Vrije Adem (basis-pranayama)
» Dagelijkse routine (dynacharya) & automassage van de 14 nadis (energie-kanalen)
» Studie van de natuur van de chakra's (energiecentra) & de nadis (energie-kanalen)
» Chakra-meditatie
» Anavriti Shabdat (Bevrijding door Geluid)
» Spirituele psychologie & gedrag, leela (spel van het leven)

§ Fysiologie & Pathologie

» Studie van de dosha's, dosha-combinaties, subdosha's (temperamenten) & prana-tejas-ojas (de 3 essenties)
» Studie van de vertering & de metabole processen: de 6 rasas (smaken), de 40 agni's (metabole vermogens)
» Gedetailleerde studie van de 7 dhatus (weefsels), de 16 srota's (kanalen), hun 6 staten & hoe deze te zuiveren & te voeden
» Fysiologie van de dhatu-agni's (metabolisme thv. de weefsels) & de 5 mala's (uitscheiding)
» Westerse wetenschappelijke fysiologie, biochemie & metabole processen, en de vertaling hiervan naar het ayurvedisch paradigma
» Samprapti & Naishthika Hetu (pathogenese),
» Studie van de toxines (sama dosha's) en de 3 hoofdwegen (margas)
» Rogi-roga pareeksha (ayurvedisch bilan van de zieke & zijn ziekte) met tong & pols-diagnose (nadi vijnyan)
» Pathologie & therapeutische benaderingen van meer dan 125 syndromen & condities (kaya-chikitsa)
» De kunst een conditie te remediëren & haar grenzen
» De kunst van het helpende gesprek
» Samenwerking met homeopaat, osteopaat, psychotherapeut, fascia therapeut, ...
» Ondersteuning bij operatieve ingrepen, chemotherapie, radiotherapie

§ Fysieke Instrumenten
» Studie van de therapeutische acties & prabhava (specifieke energetica)
» Studie van de 20 gunas (kwaliteiten van remedies)
» Fytotherapie: Gedetailleerde studie van meer dan 140 westerse & oosterse kruidenremedies met:
- • nomenclatuur in 4 talen,
- • virya (energie),
- • vipaka (effect na metabolisering),
- • guna (mentale kwaliteit),
- • effect op de dosha's,
- • de aanwezige smaken (rasas),
- • therapeutische acties & effect op de verschillende weefsels (dhatus),
- • Combinaties & formules (gugguls, enz.),
- • Tegenindicaties & voorzorgsmaatregelen.
» Voedingstherapie: Gedetailleerde studie van meer dan 150 voedingsmiddelen met:
- • virya (energie),
- • vipaka (effect na metabolisering),
- • guna (metale kwaliteit),
- • effect op de dosha's,
- • de aanwezige smaken (rasas),
- • therapeutische acties, hun effect op de verschillende weefsels (dhatus),
- • bereiding & samyoga (combinatieleer),
- • gedetailleerde studie van de bouwstoffen (aminozuren, vetzuren, vitamines, mineralen, sporenelementen, enz.),
- • tekorten & suppletie,
- • studie van de anti-oxydanten in ayurveda & in het westen,
- • Tegenindicaties & voorzorgsmaatregelen.
» Zuiverende procedures & zuiveringskuren
- • shamana (verzachten) & shodhana (verhelderen)
- • poorva karma : snehana & svedana (olie- & zweet-therapie)
- • pancha karma : vamana (emesis), virechana (purgeren), vasti (oleo- & hydrotherapie van het colon), nasya (behandelingen van de neusholte), raktamokshana (bloedzuiveringen)
- • home pancha karma

§ Massages & Massage Toepassingen
» Kennis & ervaring mbt :
- • Abhyanga (oliemassages)
- • Marmas-massage (energie-knooppunten)
- • Shirodhara (oliestraal op het hoofd) & 4-handen massage
- • garshan (droge massages),
- • udvatan (peelende massage),
- • ubtan (lichaamsmasker),
- • gelaats-massages & behandelingen
- • Sattvische (meditatieve) massage,
- • De helende aanraking
- • Massage met integratie van de interne bewegingen & orgaan-massages
- • Ademhaling-corrigerende massage & Relocatie van de vayus (interne bewegingen)
- • Tamasieke Massage Vishesh (deblokkerende massage)
- • Massage tijdens de zwangerschap & Baby- & kinder-massage
- • Pad Abhyanga (voetmassage) & reflex-zones
- • Pizzichil & pindasveda, elakizhi & podikizhi (oliebaden & de diverse stempel massages)
- • De verschillende nasyas (behandelingen van de neusholte) & Karna purana (oor-behandeling)
- • Kativasti, Manyavasti, Urovasti, Shirovasti (lokale olie behandelingen)
» Therapeutisch werken met de marmas (op dhatus & subdosha's, + essentiële oliën)
» Dynamische Anatomie:
- • Toegepaste functionele anatomie & fysiologie van het bewegingsstelsel
- • Toegepaste functionele anatomie & fysiologie van het centrale zenuwstelsel
- • Het vermogen tot zelf-genezing
» Proprioceptie & Ademhaling (Pranayama)
» Studie van de verschillende benaderingen in relaxatie-therapie
» Tegenindicaties, voorzorgsmaatregelen & benadering (medicatie, huidziekten discus-hernia, varices, oedeem, enz.)
» Oliën & andere producten :
- • Basis massage-oliën
- • Natuurlijke produkten voor de huid + formularium
- • Studie van de ayurvedische medicinale oliën
- • Studie van de essentiele oliën & en hun pranisch/psychisch effect
- • Specifieke producten voor de huid, haren, neusgaten, ...
» Chromotherapie (helend effect van kleuren)

§ Niet-Fysieke Instrumenten
» Rasa sadhana (de yoga van de emoties)
» Chakras & endocrine klieren, remedies
» Geschreven Mantra Japa
» Vedische Numerologie & werken met planeten

§ Philosophie

» De Samkhya visie & de kwantum-fysica
» Studie van de 3 lichamen & de 7 koshas (lagen)

§ Medische Basiskennis (facultatief voor kine, verpleegkundige, enz.)

§ Opgelegde werken (boeken tussen haakjes zijn aanbevolen)
» Door Harish Johari: Leela ;De traditionele ayurvedische massage; (Dhanwantari ; The Healing Cuisine, Chakras; Tools for Tantra; Breath, Mind & Consciousness; Gemstones)
» Uitvoerig anatomie werk (bvb Clinical Massage Therapie integrating anatomy & treatment by J.H. Clay et al.)
» Door Vasant Lad: 'De Ayurvedische Huisapotheek'; (Ayurveda & zelfgenezing)
» Door David Frawley: 'Ayurveda & Kruiden'; 'Ayurvedic healing'; (Yoga & Ayurveda; Ayurveda and the Mind)
» Door Robert-E Svoboda: 'Prakriti'
» Door Sunil Joshi : 'Ayurveda & panchakarma'

VEREISTEN TOT DIPLOMERING

Aanwezigheid tijdens de lessen van > 90%
Praktijk Massage: 30 uur massage-stage uitgevoerd tijdens zuiveringsweken & -cursussen van YAH vzw of in een door ons erkend centrum, evenals 10 massage-case-studies
Praktijk Ayurveda: 60 uur pré-stage & 60 uur practitioner-stage uitgevoerd tijdens zuiveringskuren van YAH vzw of in een door ons erkend centrum, evenals 41 case-studies
Verslagen van een 10-daagse zuiveringskuur, van alle stages & alle case-studies: slagen met > 60%
Eindexamens: slagen met > 60%
(de opgelegde werken behoren tot de examen-leerstof)
TOP


 

Beroeps-Opleidingen
en Bijscholingen
Documentatie

 

 

Copyright YAH vzw 2014

 
Comment s'inscrire pour les formations intensives & professionnelles chez YAH asbl Congres de L'Union Européenne de Yoga à Zinal Harish Johari et l'Ayurvéda Demande-le à John Deze website in het nederlands This website in english