Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Om Shantih Shantih Shantih Om - Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn - Vrede - Om

BEROEPS-OPLEIDINGEN
geaccrediteerde opleidingen

=> Home => Gediplomeerde Opleidingen => Geaccrediteerde Opleidingen
"AYURVEDISCH CONSULENT"
( 750 uur)

Omschrijving

Erkenning

Programma

Prijzen

Inschrijven

VOORAF: Deze opleiding heeft dezelfde inhoud als de opleiding tot ayurvedisch practitioner, evenwel zonder de praktijk-gerichte cursussen MASSAGE. Deze opleiding is dan ook geschikt voor wie als ayurvedisch consulent wil werken en zelf geen ayurvedische massages wenst te geven.

Daar massages een onmisbaar onderdeel zijn van de ayurvedische benadering, dient men desgevallend naar een masseur te kunnen verwijzen.

Drie massageweekends maken, omwille van hun specifieke inhoud (zoals bvb. de tegenindicaties voor massage), wel deel uit van deze opleiding, waarbij men het praktijkgedeelte kan beperken tot observatie.

Voor een verder beschrijving van deze opleiding verwijzen we naar de pagina van de opleiding tot ayurvedisch practitioner.

Erkenning & Studie-uren van deze 2-jarige opleiding:

Het totaal aantal les- & studie-uren bedraagt 750 uren, waarvan 550 effectieve lesuren. Hiermee beantwoordt deze opleiding ruim aan de internationaal gehanteerde standaarden van "Ayurvedic Technician".

website van NATUROPATHICA
Deze opleiding is geaccrediteerd door het wettelijk erkende NATUROPATHICA België als therapeutische massage-opleiding op post-graduaat-niveau - een langlopende opleiding met brede vorming die voorbereidt op het openen van een therapeutische praktijk.
Studenten kunnen gedurende het laatste jaar vóór diplomering reeds lid worden èn een professionele BA verzekering afsluiten via Naturopathica.
De opleiding is eveneens erkend door Ayurvéda en France.
Meer info over Erkenning & Wettelijke bepalingen: klik hier.

TOP

 

OPLEIDINGS-ONDERDELEN & VEREISTEN

  Dosha's & Zuivering (3 weekends)
  Ayurvedisch koken (2 weekends)

Intensieve Ayurveda Studie 1: Voedingsleer (1 weekend)

  Intensieve Ayurveda Studie 2: Kruidenleer (1 weekend)
  Intensieve Ayurveda Studie 3: Physio-Pathologie (Kayachikitsa) (1 weekend + begeleide casuïstiek)
  Praktijk Week "Zuiverings-Kuur" pré-stage
  Praktijk Week "Zuiverings-Kuur" stage
  Zuiverende Lichaamsmassage (1 weekend)
  Indicaties en Tegenindicaties
  Meditatieve Ontspannings-massage (1 weekend)
  Intensieve Ayurvedische Massage Training: Propriocepsis & Pranayam (weekend 1)
  Chakra workshop (1 weekend)
  Vedische Numerologie (1 weekend)
  medische basiskennis (facultatief) [²]
  gespreks-therapeutische vaardigheden (facultatief) [²]
  zelfstudie met online begeleiding: Kayachikitsa, Opgelegde werken & Casussen (± 250 uur)
aanbevolen vóór het eindexamen: deelname aan de doorgaande Studie-groep Ayurveda
  Theoretisch EINDEXAMEN
Verdere vereisten voor het diploma AYURVEDISCH CONSULENT
  Voor alle cursussen: aanwezigheid > 90%
  Permanente vorming: 'REFLEXEN in de dagelijkse praktijjk' & 'Masterclass Consult' (2 weekends)
  Praktijk, Stages & Verslagen [¹] : slagen met > 60%
  Studie van de Opgelegde Werken (=examenleerstof) [info te bekomen tijdens de lessen]
  Praktische & Theoretische examens: slagen met > 60% (details: Examen Regeling)

 

Ayurvedische Practitioner Opleiding

[¹] Praktijk, Stages & Verslagen (klik op de links om de .pdf te downloaden):
Volledig Overzicht (+stage) .
Home Pancha Karma – VERSLAGGEVING: vereisten.

[²] Medische basiskennis & Therapeutische vaardigheden zijn facultatief voor verpleegkundigen, artsen, kinesisten/fysiotherapeuten, edm. Anderen kunnen deze o.m. volgen bij NATUROPATHICA.

Opgelegd werk v
oor de medische basiskennis:
Anatomie, fysiologie en pathologie - Auteur: K. Kok.

Klik hier voor de volgende data
!

 

 

TOP

 

CURSUS-ROOSTER

OPTIE 1: Vast Cursus-Rooster :

OPTIE 2: 'à la carte' :
Dank zij de optie ' à la carte' kan men zelf de opeenvolging van de cursussen bepalen & de opleiding maximaal aan de eigen situatie aanpassen.
Men bepaalt zelf wanneer men de opleidings-onderdelen volgt.
Men kan dus ook gedurende een lopend cursusjaar aanvangen met een beroepsopleiding.
Opleidingen kunnen over langere tijd dan aangegeven gespreid worden.
Klik hier voor een PRINTVERSIE van het:
* Cursus-Rooster 'à la carte'' 2017-18.

TOP

 

Prijzen "AYURVEDISCH CONSULENT" ( 750 uur):

PRIJS & Betaal-formules 1ste jaar in 2017-2018 (Praktijkweek Zuivering inbegrepen):

  basisprijs 1.985€ (Betaling per losse cursus zonder korting )
VAST CURSUS-ROOSTER
  1.825€ vóór 10 september totaal = 1.825€ (=8% administratieve korting)
  1.865€ na 10 september totaal = 1.865€ (=6% administratieve korting)

PRIJS & Betaal-formules 2de jaar in 2018-2019 (Stageweek Zuivering & examen inbegrepen):

  basisprijs 2.225€ (Betaling per losse cursus zonder korting )
VAST CURSUS-ROOSTER met maximale korting 1.960€ (=12% administratieve korting)
Gespreide Maandelijkse Betaling is mogelijk (basisprijs + een toeslag van 5€ per maandelijkse schijf).
Vraag een voorstel aan het secretariaat door dit op het inschrijvings-formulier aan te vinken.

TOP

VOOR WIE STARTTE IN 2016-17

PRIJS & Betaal-formules 2de jaar in 2017-2018 (Stageweek Zuivering & examen inbegrepen):

  basisprijs 1.645€ (Betaling per losse cursus zonder korting )
VAST CURSUS-ROOSTER
  1.520€ vóór 10 september totaal = 1.520€ (=8% administratieve korting)
  1.545€ na 10 september totaal = 1.545€ (=6% administratieve korting)
Gespreide Maandelijkse Betaling is mogelijk (basisprijs + een toeslag van 5€ per maandelijkse schijf).
Vraag een voorstel aan het secretariaat door dit op het inschrijvings-formulier aan te vinken.

TOP

PRIJS-INFO

Het totaal-bedrag houdt in: 17 weekends + 2 kuurweken + begeleide praktijk,
met inbegrip van de cursusmap, alle ayurvedische massageoliën & kruiden, thee, kuurweek all-in.
Niet inbegrepen:
- 'Medische basiskennis & Therapeutische vaardigheden': in overleg met NATUROPATHICA
- Bio-Ayurvedisch middagmaal - ter plaatse af te rekenen (aan kostprijs ± 7,5€ per maaltijd).

t.g.v. verschuivingen in het cursusrooster over de 2 jaar, kan er een prijsverschil bestaan tussen verschillende jaargangen. De TOTAALPRIJS OVER 2 JAAR blijft evenwel ongewijzigd.
Inschrijvingen, Kortingen & Annulatie-voorwaarden: klik hier

TOP

 

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor deze Opleiding met VAST CURSUS-ROOSTER

Inschrijven voor deze Opleiding 'à la carte'

Inschrijven voor de Stage-weken

TOP

 


Waarom wij de term "Ayurvedisch Therapeut" niet gebruiken:

Men hanteert een duidelijk onderscheid tussen geneeskunde en gezondheidszorg.
Therapie = Het behandelen van ziekten, wat voorbehouden is aan artsen (K.B. 78 d.d. 1967).
De termen “therapeut” & “therapie” horen thuis in de reguliere geneeskunde, niet in de complementaire gezondheidszorg (Wet d.d. 29-04-1999) .
YAH vzw hanteert hierom de termen "ayurvedisch consulent" of "ayurvedisch practitioner", termen die ook internationaal algemeen gehanteerd worden.TOP

Beroeps-Opleidingen
en Bijscholingen
Documentatie

 

 

Copyright YAH vzw 2014

 
Comment s'inscrire pour les formations intensives & professionnelles chez YAH asbl Congres de L'Union Européenne de Yoga à Zinal Harish Johari et l'Ayurvéda Demande-le à John Deze website in het nederlands This website in english