Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Om Shantih Shantih Shantih Om - Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn - Vrede - Om

BEROEPS-OPLEIDINGEN
geaccrediteerde opleidingen

=> Home => Gediplomeerde Opleidingen => Geaccrediteerde Opleidingen
"AYURVEDISCH PRACTITIONER"
( 1.000 uur)

Omschrijving

Erkenning

Programma

Prijzen

Inschrijven

Deze opleiding omvat een diepgaande holistische benadering van de mens, gericht op 'helen' (heel-maken) & 'wellness', wel-zijn. 'Geheel & wel' -zijn, dat is het objectief van de ayurveda, de kennis (veda) van het leven (ayu). Dan kunnen we onbelemmerd onze rol spelen in dit Universum.
Hierbij hoort een diepgaande studie van de Indiase & Westerse levenswijze in al haar aspecten.


Ayurveda is een universele (ervarings-)wetenschap, erkend door de WHO (Wereld Gezondheids-Organisatie). Als men de ayurvedische principes toepast op het westen, is de aanpak van een 'conditie' (bvb slapeloosheid) hier vaak heel verschillend van de aanpak in India. Het dagelijkse leven, klimaat, voeding, stress, enz..., is in India immers zó verschillend van het dagelijkse leven in het Westen, dat dit ayurvedisch gesproken tot een andere integrale benadering moét leiden.

Zowel de onuitputtlijke traditionele kennis van Yoga & Ayurveda, uit eerst hand geleerd van Harish Johari ('Ayurveda's Renaissance Man', die het westen kende als geen ander), als de nieuwste Indiase & Westerse wetenschappelijke bevindingen, worden in deze opleiding geïntegreerd tot een praktisch uitvoerbaar & werkbaar geheel.
Opleiding ayurvedisch practioner : polsdiagnose De grote kracht en waarde van de Ayurveda voor het Westen komt in deze opleiding ten volle tot haar recht.

De opleiding begint op zeer praktische wijze & is onmiddelijk toepasbaar, zowel in de professionele praktijk als in het dagelijkse leven. Vanuit dit ervarend leren en het contact met de dagelijkse praktijk, verdiept men gaandeweg zijn kennis tot een diepgaand & werkbaar begrip van de mens in zijn wereld.

De opleiding beslaat o.m. volgende terreinen: voeding, ontspanning, levenswijzen, ayurvedische & westerse fysiologie en ziektenleer, polsdiagnose & het integraal ayurvedisch bilan van de mens in zijn huidige conditie, een waaier aan massage-technieken (zie lijst), houdings-correctie, ontgiften, diëetleer, kruidenleer, supplementen, filosofie, zingeving & meditatie, enz...

Na 1 jaar opleiding kan men zich reeds als wellness-masseur vestigen. Het is immers aan te bevelen reeds (deeltijds) als masseur te werken tijdens het 2de, 3de & 4de jaar van de opleiding, zo bouwt men al een cliëntele op en doet men ervaring op in het therapeutisch omgaan met mensen. Men kan dan stilaan voedings- en kruiden-adviezen integreren waar aangewezen, zodat men na diplomering klaar is om als practitioner te werken.


Erkenning & Studie-uren van deze 3 à 4-jarige opleiding:

Het totaal aantal les- & studie-uren bedraagt 1.000 uren, waarvan 800 effectieve lesuren (of contacturen). Hiermee beantwoordt deze opleiding ruim aan de internationaal gehanteerde standaarden van "Ayurvedic Practitioner".
website van NATUROPATHICA
Deze opleiding is geaccrediteerd door het wettelijk erkende NATUROPATHICA België als therapeutische massage-opleiding op post-graduaat-niveau - een langlopende opleiding met brede vorming die voorbereidt op het openen van een therapeutische praktijk.
Studenten kunnen gedurende het laatste jaar vóór diplomering reeds lid worden èn een professionele BA verzekering afsluiten via Naturopathica.
De opleiding is eveneens erkend door Ayurvéda en France.
Meer info over Erkenning & Wettelijke bepalingen: klik hier.

TOP

 

OPLEIDINGS-ONDERDELEN & VEREISTEN

  Dosha's & Zuivering (3 weekends)
  Ayurvedisch koken (2 weekends)
  Intensieve Ayurveda Studie 1: Voedingsleer (1 weekend)
  Intensieve Ayurveda Studie 2: Kruidenleer (1 weekend)
  Intensieve Ayurveda Studie 3: Physio-Pathologie (Kayachikitsa) (1 weekend + begeleide casuïstiek)
  Massage ABHYANGA (2 weekends)
  Intensieve Massage Training: Indicaties & tegenindicaties (1 weekend)
  Meditatieve Ontspannings-massage (1 weekend)

Intensieve Massage Training: Propriocepsis & Pranayam (3 weekends)

  Marmas-massage (2 weekends)
  Zuiverende Gezichtsmassage (1 weekends)
  Zuiverende Lichaamsmassage (1 weekend)
  Toepassingen uit de pancha karma traditie (weekend Stempel-Massages)
  Toepassingen uit de pancha karma traditie (weekend Olie-Behandelingen)
  Shirodhara met anti-stress massage (1 weekend)
  Intensieve Massage Training: Massage bij zwangerschap, baby's en kinderen (1 weekend)
  Praktijk Week "Zuiverings-Kuur" pré-stage (tijdens het 1ste of 2de jaar)
  Praktijk Week "Zuiverings-Kuur" stage (tijdens het 3de of 4de jaar)
  Chakra workshop (1 weekend)
  Vedische Numerologie (1 weekend)
  Praktijk, Stages & Verslagen v/h onderdeel: Massage
  medische basiskennis (facultatief) [²]
  gespreks-therapeutische vaardigheden (facultatief) [²]
  zelfstudie met online support: Kayachikitsa, Opgelegde werken & Casussen (± 250 uur)
aanbevolen vóór het eindexamen: de doorgaande Studie-groepen Massage & Ayurveda
  Theoretisch & Praktisch EINDEXAMEN
Verdere vereisten voor het diploma AYURVEDISCH PRACTITIONER
  Voor alle cursussen: aanwezigheid > 90%
  Permanente vorming (3 weekends):
' REFLEXEN in de dagelijkse praktijjk' & 'Masterclass Massage' & 'Masterclass Consult'
  Praktijk, Stages & Verslagen [¹] : slagen met > 60%
  Studie van de Opgelegde Werken (=examenleerstof) [info te bekomen tijdens de lessen]
  Praktische & Theoretische examens: slagen met > 60% (details: Examen Regeling)

TOP

Ayurvedische Practitioner Opleiding

[¹] Praktijk, Stages & Verslagen (klik op de links om de .pdf te downloaden):
Overzicht Helende Massage (+stage) .
Massage Verslagen: Aspecten van een globale aanpak.
Volledig Overzicht (+stage) .
Home Pancha Karma – VERSLAGGEVING: vereisten

[²] Medische basiskennis & Therapeutische vaardigheden zijn facultatief voor verpleegkundigen, artsen, kinesisten/fysiotherapeuten, edm. Anderen kunnen deze o.m. volgen bij NATUROPATHICA.

Opgelegd werk v
oor de medische basiskennis:
Anatomie, fysiologie en pathologie - Auteur: K. Kok.

Klik hier voor de volgende data
!

 

 

 

 

 

TOP

CURSUS-ROOSTER

OPTIE 1: Vast Cursus-Rooster :

OPTIE 2: 'à la carte' :
Dank zij de optie ' à la carte' kan men zelf de opeenvolging van de cursussen bepalen & de opleiding maximaal aan de eigen situatie aanpassen.
Men bepaalt zelf wanneer men de opleidings-onderdelen volgt.
Men kan dus ook gedurende een lopend cursusjaar aanvangen met een beroepsopleiding.
Opleidingen kunnen over langere tijd dan aangegeven gespreid worden.
Klik hier voor een PRINTVERSIE van het:
* Cursus-Rooster 'à la carte' 2017-18.

TOP

 

Prijzen "AYURVEDISCH PRACTITIONER" ( 1.000 uur)

PRIJS & Betaal-formules 1ste jaar 2017-2018 (Praktijkweek Zuivering inbegrepen):

  basisprijs 2.565€ (Betaling per losse cursus zonder korting )
VAST CURSUS-ROOSTER
  2.360€ vóór 10 september totaal = 2.360€ (=8% administratieve korting)
  2.410€ na 10 september totaal = 2.410€ (=6% administratieve korting)

PRIJS & Betaal-formules 2de jaar 2018-2019 (Stageweek Zuivering inbegrepen):

  basisprijs 2.470€ (Betaling per losse cursus zonder korting )
VAST CURSUS-ROOSTER met maximale korting 2.175€ (=12% administratieve korting)

PRIJS & Betaal-formules 3de jaar 2019-20 (eind-examen inbegrepen):

  basisprijs 1.185€ (Betaling per losse cursus zonder korting )
VAST CURSUS-ROOSTER met maximale korting 1.045€ (=12% administratieve korting)
Gespreide Maandelijkse Betaling is mogelijk (basisprijs + een toeslag van 5€ per maandelijkse schijf).
Vraag een voorstel aan het secretariaat door dit op het inschrijvings-formulier aan te vinken.

TOP

VOOR WIE STARTTE IN 2016 OF DAARVOOR

PRIJS & Betaal-formules 2de jaar in 2017-2018 (Stageweek Zuivering inbegrepen):

  basisprijs 2.425€ (Betaling per losse cursus zonder korting )
VAST CURSUS-ROOSTER
  2.230€ vóór 10 september totaal = 2.230€ (=8% administratieve korting)
  2.280€ na 10 september totaal = 2.280€ (=6% administratieve korting)

PRIJS & Betaal-formules 3de jaar 2017-18 (eind-examen inbegrepen):

  basisprijs 1.745€ (Betaling per losse cursus zonder korting )
VAST CURSUS-ROOSTER
  1.605€ vóór 10 september totaal = 1.605€ (=8% administratieve korting)
  1.640€ na 10 september totaal = 1.640€ (=6% administratieve korting)
Gespreide Maandelijkse Betaling is mogelijk (basisprijs + een toeslag van 5€ per maandelijkse schijf).
Vraag een voorstel aan het secretariaat door dit op het inschrijvings-formulier aan te vinken.

TOP

PRIJS-INFO

Het totaal-bedrag houdt in: 29 weekends + 2 kuurweken + begeleide praktijk & casuïstiek,
met inbegrip van de cursusmap, alle ayurvedische massageoliën & kruiden, thee, kuurweek all-in.
Niet inbegrepen:
- 'Medische basiskennis & Therapeutische vaardigheden': in overleg met NATUROPATHICA
- Bio-Ayurvedisch middagmaal - ter plaatse af te rekenen (aan kostprijs ± 7,5€ per maaltijd).

Door verschuivingen in het cursusrooster tgv de 2 jaarlijkse cursussen, kan er een prijsverschil bestaan tussen verschillende jaargangen. De TOTAALPAKKET blijft evenwel gelijk.
(Onder voorbehoud van prijswijzigingen in 2018-19)
Inschrijvingen, Kortingen & Annulatie-voorwaarden: klik hier

TOP

 

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor deze Opleiding met VAST CURSUS-ROOSTER

Inschrijven voor deze Opleiding 'à la carte'

Inschrijven voor de Stage-week

TOP
Lijst van ayurvedische massages die in de opleidingen worden aangeleerd:

In de korte beroeps-opleiding "Wellness Massage" worden volgende basis-massages aangeleerd:
1) abhyanga
2) meditatieve (sattvische) ontspannings-massage

Volgende technieken kokmen eveneens aan bod in de opleiding "Practitioner':
3) zuiverende gezichts-massage
4) garshan
5) udvartan
6) ubtan
7) pizzichil
8) Karna purana (oor-behandeling).
9) stempelmassages: pindasveda, elakizhi & podikizhi
10) shirodhara
11) shantala (baby- & kinder-massage)
12) zwangerschaps-massage
13) marmas-massage
14) orgaan-massage
15) vishesh
16) padabhyanga
17) corrigerende massages voor de ademhaling, wervelkolom, ...
18) pranische massage
19) relocalisatie van de vayus
20) Suriya-Chandra-massage
21) olie-behandelingen: kativasti, manyavasti, urovasti, shirovasti, ...

Deze 21 benaderingen worden alle aangeleerd tijdens de opleidingen "Helende Massage" & "Practitioner" .

TOP


Waarom wij de term "Ayurvedisch Therapeut" niet gebruiken:

Men hanteert een duidelijk onderscheid tussen geneeskunde en gezondheidszorg.
Therapie = Het behandelen van ziekten, wat voorbehouden is aan artsen (K.B. 78 d.d. 1967).
De termen “therapeut” & “therapie” horen thuis in de reguliere geneeskunde, niet in de complementaire gezondheidszorg (Wet d.d. 29-04-1999) .
YAH vzw hanteert hierom de termen "ayurvedisch consulent" of "ayurvedisch practitioner", een term die ook internationaal algemeen gehanteerd wordt. TOP

 

Beroeps-Opleidingen
en Bijscholingen
Documentatie

 

 

Copyright YAH vzw 2014

 
Comment s'inscrire pour les formations intensives & professionnelles chez YAH asbl Congres de L'Union Européenne de Yoga à Zinal Harish Johari et l'Ayurvéda Demande-le à John Deze website in het nederlands This website in english