Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Om Shantih Shantih Shantih Om - Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn - Vrede - Om

BEROEPS-OPLEIDINGEN
geaccrediteerde opleidingen

=> Home => Gediplomeerde Opleidingen => Geaccrediteerde Opleidingen
"HELEND AYURVEDISCH MASSEUR"
( 500 uur)

Omschrijving

Erkenning

Programma

Prijzen

Inschrijven

Deze opleiding omvat de holistische ayurvedische benadering van de mens via zijn lichamelijke aanwezigheid. Een eeuwenoude & beproefde vorm van preventieve & curatieve gezondheidszorg, geleerd onder de handen van H. Johari & zijn masseurs.

Het eerste jaar komen vooral ayurvedische massage-technieken aan bod (zie lijst). Verder komen aan bod: de preciese indicaties & tegenindicaties van alle technieken, ayurvedische & essentiële oliën, stretchings, edm.

Na het eerste jaar kan men reeds met een wellness-massage praktijk starten, gericht op welzijn en gezondheid.

Tijdens het tweede jaar komen de gevorderde massage-technieken aan bod, en men leert steeds dieper inwerken op de bio-mechanica & het energetische vlak. Men verdiept zich in de ayurvedische fysiologie, met o.m. pols & tong-diagnose, basis kruiden- & voedingsleer, typologie (dosha's), enz...

Het geheel leidt tot een integrale holistische aanpak in de ayurvedische massagepraktijk, gericht op welzijn en helen.

ayurvedische massage opleiding

Het zoontje van Harish Johari, Amu Johari, gemasseerd door zijn belangrijkste masseur Moona.

Erkenning & Studie-uren van deze 2-jarige opleiding:

Het totaal aantal uren bedraagt 500, waarvan 375 effectieve lesuren (2 maal 11 weekends) & 30 contact-uren stage & 95 uren gesuperviseerde praktijk. Hiermee beantwoordt deze opleiding ruim aan de internationaal gehanteerde standaarden van "Ayurvedic Technician".
website van NATUROPATHICA
Deze opleiding is geaccrediteerd door het wettelijk erkende NATUROPATHICA België als therapeutische massage-opleiding op post-graduaat-niveau - een langlopende opleiding met brede vorming die voorbereidt op het openen van een therapeutische praktijk.
Studenten kunnen gedurende het laatste jaar vóór diplomering reeds lid worden èn een professionele BA verzekering afsluiten via Naturopathica.
De opleiding is eveneens erkend door Ayurvéda en France.
Meer info over Erkenning & Wettelijke bepalingen: klik hier.

 

OPLEIDINGS-ONDERDELEN & VEREISTEN

Massage ABHYANGA (2 weekends)

  Meditatieve Ontspannings-massage (1 weekend)
  Marmas-massage (2 weekends)
  Zuiverende Lichaamsmassages (1 weekend)
  Zuiverende Gezichtsmassages (1 weekend)
  Toepassingen uit de pancha karma traditie (weekend Stempel-Massages)
  Toepassingen uit de pancha karma traditie (weekend Olie-Behandelingen)
  Shirodhara met anti-stress massage (1 weekend)
  Intensieve Massage Training: Indicaties & tegenindicaties
  Intensieve Massage Training: Massage bij zwangerschap, baby's en kinderen
  Intensieve Massage Training Propriocepsis & Pranayam (3 weekends)
  Dosha's & Zuivering weekend 1-2-3
  Ayurvedisch koken (2 weekends)
  Chakra workshop (1 weekend)
  Vedische Numerologie (1 weekend)
aanbevolen vóór het eindexamen: deelname aan de doorgaande Studie-groep Massage
  Theoretisch & Praktisch EINDEXAMEN
Verdere vereisten voor het diploma HELEND AYURVEDISCH MASSEUR
  Voor alle cursussen: aanwezigheid > 90%
  Permanente vorming: REFLEXEN in de dagelijkse praktijjk (1 weekend)
  Praktijk, Stages & Verslagen [¹] : slagen met > 60%
  Studie van de Opgelegde Werken (=examenleerstof) [info te bekomen tijdens de lessen]
  Praktisch & Theoretisch EINDEXAMEN: slagen met > 60% (details: Examen Regeling)

 

[¹] Praktijk, Stages & Verslagen (klik op de links om de .pdf te downloaden):
Overzicht (+stage) .
Home Pancha Karma – VERSLAGGEVING: vereisten.
Massage Verslagen: Aspecten van een globale aanpak.

TOP

 

CURSUS-ROOSTER

OPTIE 1: Vast Cursus-Rooster :

OPTIE 2: 'à la carte' :
Dank zij de optie 'à la carte' kan men zelf de opeenvolging van de cursussen bepalen & de opleiding maximaal aan de eigen situatie aanpassen.
Men bepaalt zelf wanneer men de opleidings-onderdelen volgt.
Men kan dus ook gedurende een lopend cursusjaar aanvangen met een beroepsopleiding.
Opleidingen kunnen over langere tijd dan aangegeven gespreid worden.
Klik hier voor een PRINTVERSIE van het Cursus-Rooster 'à la carte'' 2017-18.

TOP


Prijzen "HELEND AYURVEDISCH MASSEUR" ( 500 uur)

PRIJS & Betaal-formules 1ste jaar in 2017-2018 :

  basisprijs 2.070€ (Betaling per losse cursus zonder korting )
VAST CURSUS-ROOSTER
  1.905€ vóór 10 september totaal = 1.905€ (=8% administratieve korting)
  1.945€ na 10 september totaal = 1.945€ (=6% administratieve korting)

PRIJS & Betaal-formules 2de jaar in 2018-2019 (met examen):

  basisprijs 1.750€ (Betaling per losse cursus zonder korting )
  VAST CURSUS-ROOSTER met maximale korting 1.540€ (=12% administratieve korting)
Gespreide Maandelijkse Betaling is mogelijk (basisprijs + een toeslag van 5€ per maandelijkse schijf).
Vraag een voorstel aan het secretariaat door dit op het inschrijvings-formulier aan te vinken.

TOP

VOOR WIE STARTTE IN 2016-17

PRIJS & Betaal-formules 2de jaar in 2017-2018 (met examen):

  basisprijs 2.190€ (Betaling per losse cursus zonder korting )
VAST CURSUS-ROOSTER
  2.015€ vóór 10 september totaal = 2.015€ (=8% administratieve korting)
  2.060€ na 10 september totaal = 2.060€ (=6% administratieve korting)
Gespreide Maandelijkse Betaling is mogelijk (basisprijs + een toeslag van 5€ per maandelijkse schijf).
Vraag een voorstel aan het secretariaat door dit op het inschrijvings-formulier aan te vinken.

TOP

PRIJS-INFO

Het totaal-bedrag houdt in: 23 weekends + begeleide praktijk,
met inbegrip van de cursusmap, alle ayurvedische massageoliën & kruiden, thee, gebruik van de douche.
Bio-Ayurvedisch middagmaal niet inbegrepen - ter plaatse af te rekenen (aan kostprijs ± 7,5€ per maaltijd).

t.g.v. verschuivingen in het cursusrooster over de 2 jaar, kan er een prijsverschil bestaan tussen verschillende jaargangen. De TOTAALPRIJS OVER 2 JAAR blijft evenwel ongewijzigd.
Inschrijvingen, Kortingen & Annulatie-voorwaarden: klik hier

 

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor deze Opleiding met VAST CURSUS-ROOSTER

Inschrijven voor deze Opleiding 'à la carte'

TOP

 

 


Lijst van ayurvedische massages die in de opleidingen worden aangeleerd:

In de korte beroeps-opleiding "Wellness Massage" worden volgende basis-massages aangeleerd:
1) abhyanga
2) meditatieve (sattvische) ontspannings-massage

Volgende benaderingen worden eveneens aangeleerd tijdens de opleidingen "Helende Massage" & "Practitioner":
3) zuiverende gezichts-massage
4) garshan
5) udvartan
6) ubtan
7) pizzichil
8) Karna purana (oor-behandeling).
9) stempelmassages: pindasveda, elakizhi & podikizhi
10) shirodhara
11) shantala (baby- & kinder-massage)
12) zwangerschaps-massage
13) marmas-massage
14) orgaan-massage
15) vishesh
16) padabhyanga
17) corrigerende massages voor de ademhaling, wervelkolom, ...
18) pranische massage
19) relocalisatie van de vayus
20) Suriya-Chandra-massage
21) olie-behandelingen: kativasti, manyavasti, urovasti, shirovasti, ...

TOP

Beroeps-Opleidingen
en Bijscholingen
Documentatie

 

 

Copyright YAH vzw 2014

 
Comment s'inscrire pour les formations intensives & professionnelles chez YAH asbl Congres de L'Union Européenne de Yoga à Zinal Harish Johari et l'Ayurvéda Demande-le à John Deze website in het nederlands This website in english