Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Om Shantih Shantih Shantih Om - Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn - Vrede - Om

BEROEPS-OPLEIDINGEN
geaccrediteerde opleidingen

=> Home => Gediplomeerde Opleidingen => Geaccrediteerde Opleidingen
"PERMANENTE VORMING"
CONCEPT

• Als centrum voor beroepsopleidingen in ayurveda, hechten wij veel belang aan het uitwisselen van ervaringen uit de dagdagelijkse praktijk. Dit is een belangrijke verrijking zowel voor onze gediplomeerden & hun werk.

• Vervolgens hechten wij er belang aan nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen en deze ook met onze gediplomeerden te bestuderen. Dit geldt dan overigens niet alleen mbt ontwikkelingen binnen de ayurveda, maar ook daarbuiten.

• Een permanente vorming als deze is eveneens een voorwaarde voor het blijvend lidmaatschap van de beroepsorganisatie NATUROPATHICA, wettelijk erkend door de Raad van State.

 

JAARLIJKS


MASSAGE OEFENDAG :

* massages geven & ontvangen
* optimaliseer je massages dankzij feedback van docenten en deelnemers
* ruimte voor vragen

=> Hier meer lezen


REFLEXEN IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK:

* aanbevolen voor Ayur-Life Coaches & Wellness-Masseurs,
*
verplichte laatste module voor Helend Masseur, Consulent & Practitioner
* Voorschrijfwijzer: veel voorkomende aandoeningen & hun basis-aanpak, gaande van griep & dysglycaemie tot rugpijn & spierverrekking
* indicatie-stelling voor massages
* véél casussen
* ruimte voor vragen

=> Hier meer lezen

ayurvedische massage opleiding

 

ayurvedische practitioner opleiding

 

in ONDERLINGE AFSPRAAK


LOKALE INTERVISIE GROEPEN :

* m.b.t. massage en/of consult
* regionaal georganiseerd, dus dichtbij
* communicatie o.m. via een gesloten Facebook-groep


SUPERVISIE :

* m.b.t. je massage/consult praktijk
* o.l.v. docent
* georganiseerd door een lokale intervisie-groep OF individueel
* mogelijkheid tot supervisie-contract
* tijdens een Masterclass


MASTERCLASS MASSAGE & CONSULT :

* m.b.t. 'therapie in de praktijk'
* o.l.v. docent
* thematisch op basis van interesses v/d deelnemers
* casuïstiek
* verdieping van theorie en praktijk


OPEN CONSULT :

* je observeert een consult / massage
* tijdens een supervisie of een masterclass
* ... 

 

Verdere mogelijkheden

Individuele Bijlessen & Supervisie

 
Beroeps-Opleidingen
en Bijscholingen
Documentatie

 

 

Copyright YAH vzw 2014

 
Comment s'inscrire pour les formations intensives & professionnelles chez YAH asbl Congres de L'Union Européenne de Yoga à Zinal Harish Johari et l'Ayurvéda Demande-le à John Deze website in het nederlands This website in english