Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Om Shantih Shantih Shantih Om - Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn - Vrede - Om

BEROEPS-OPLEIDINGEN
korte opleidingen

=> Home => Gediplomeerde Opleidingen => Korte Opleidingen
AYURVEDISCH "WELLNESS MASSEUR"
( 100 uur)

Omschrijving

Erkenning

Programma

Prijzen

Inschrijven

Deze opleiding omvat de basis van de holistische ayurvedische benadering van de mens.
Een eeuwenoude & beproefde vorm van preventieve gezondheidszorg, geleerd onder de handen van H. Johari & zijn masseurs.
Wellness massages stimuleren de gezondheid en het gevoel van welzijn. Bovendien tonen westerse onderzoeken aan dat massage stress-verminderend werkt, waardoor men zich gelukkiger voelt en beter functioneert.


In deze opleiding
komen enerzijds de basis massage-technieken Abhyanga & Sattvische Massage aan bod (zie lijst onderaan), alsook de indicaties & tegenindicaties van deze technieken, ayurvedische & essentiële oliën, edm.

Vervolgens komen de basisaspecten van een ayurvedische voedings & levenswijze aan bod, gebaseerd op het concept van de doshas.

Deze 6 modules vormen de kern van de geaccrediteerde opleiding Helend Ayurvedisch Masseur, wat pleit voor de kwaliteit van deze opleiding !

Dit geheel leidt tot een ayurvedisch aanbod in de massagepraktijk, gericht op welzijn en gezondheid, en kan men een wellness-massage praktijk starten.

ayurvedische wellness-massage opleiding

Het zoontje van Harish Johari, Amu Johari, gemasseerd door zijn belangrijkste masseur Moona.

Vervolgens kan men desgewenst en in functie van de eigen praktijk, bijkomende massagetechnieken aanleren - zoals bvb zwangeschaps-massage, shirodhara, shantala (baby- & kinder-massage), enz. (zie lijst onderaan) & Cursussen "à la carte" - of zich verdiepen in voedings- en kruidenleer bvb, afhankelijk van de evolutie van uw praktijk.

 

Studie-uren en Erkenning:

Het totaal aantal uren bedraagt 100 effectieve lesuren in 6 weekends.

Er is geen vestigings-wet voor wellness- & ontspannings-massages. Iedereen kan dus vrij dit beroep uitoefenen. Eind- examens zijn hier dan ook facultatief.

Wie geen examens aflegt, bekomt een certificaat. Wie slaagt voor de examens bekomt een diploma: een oefening voor jezelf én een kwaliteitsgarantie voor je cliëntele.
Meer over Erkenning & Wettelijke bepalingen: klik hier.

 

OPLEIDINGS-ONDERDELEN & VEREISTEN

 
Klik op de links voor data en verdere info

Massage ABHYANGA (2 weekends)

  Meditatieve Ontspannings-massage (1 weekend)
  Dosha's & Zuivering (weekends 1 + 2)
  Intensieve Massage Training: Indicaties & tegenindicaties (1 weekend)
Facultatief: Theoretisch & Praktisch EINDEXAMEN
Verdere vereisten voor het diploma AYURVEDISCH WELLNESS MASSEUR
  Voor alle cursussen: aanwezigheid > 90%
  Oefendag Massage & Praktijk-examen;
Theoretisch examen: slagen met > 60%
(details: Examen Regeling)
Aanbevolen literatuur: info te bekomen tijdens de lessen

 

TOP

 

CURSUS-ROOSTER

OPTIE 1: Vast Cursus-Rooster :

Klik hier voor een PRINTVERSIE van het VAST Cursus-Rooster voor met start op 14 oktober 2017.
OPTIE 2: 'à la carte' :
Dank zij de optie ' à la carte' kan men zelf de opeenvolging van de cursussen bepalen & de opleiding maximaal aan de eigen situatie aanpassen.
Men bepaalt zelf wanneer men de opleidings-onderdelen volgt.
Men kan dus ook gedurende een lopend cursusjaar aanvangen met een beroepsopleiding.
Opleidingen kunnen over langere tijd dan aangegeven gespreid worden.
Klik hier voor een PRINTVERSIE van het Cursus-Rooster 'à la carte'' 2017-18.

TOP

 

Prijs AYURVEDISCH "WELLNESS MASSEUR" ( 100 uur)

  basisprijs 880€ (Betaling per losse cursus zonder korting )
VAST CURSUS-ROOSTER
  810€ vóór 10 september totaal = 810€ (=8% administratieve korting)
  825€ na 10 september totaal = 825€ (=6% administratieve korting)
Gespreide Maandelijkse Betaling is mogelijk (basisprijs + een toeslag van 5€ per maandelijkse schijf).
Vraag een voorstel aan het secretariaat door dit op het inschrijvings-formulier aan te vinken.
Het totaal-bedrag houdt in: 6 weekends / 100 lesuren (examens afzonderlijk te betalen want facultatief), met inbegrip van de cursusmap, alle ayurvedische massageoliën & kruiden, thee, gebruik van de douche.
Bio-Ayurvedisch middagmaal niet inbegrepen - ter plaatse af te rekenen (aan kostprijs ± 7,5€ per maaltijd).
Examen (facultatief)
Theoretisch & Praktisch Examen + Oefendag Massage 165 € (afzonderlijk inschrijven)
Inschrijvingen, Kortingen & Annulatie-voorwaarden: klik hier

 

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor deze Opleiding met VAST CURSUS-ROOSTER

Inschrijven voor deze Opleiding 'à la carte'

 


Lijst van ayurvedische massages die in de opleidingen worden aangeleerd:

In de korte beroeps-opleiding "Wellness Massage" worden volgende basis-massages aangeleerd:
1) abhyanga
2) meditatieve (sattvische) ontspannings-massage

Volgens interesse kunnen ook volgende technieken "à la carte" gevolgd worden :
3) zuiverende gezichts-massage
4) garshan
5) udvartan
6) ubtan
7) pizzichil
8) Karna purana (oor-behandeling).
9) stempelmassages: pindasveda, elakizhi & podikizhi
10) shirodhara
11) shantala (baby- & kinder-massage)
12) zwangerschaps-massage
13) marmas-massage
14) orgaan-massage
15) vishesh
16) padabhyanga
17) corrigerende massages voor de ademhaling, wervelkolom, ...
18) pranische massage
19) relocalisatie van de vayus
20) Suriya-Chandra-massage
21) olie-behandelingen: kativasti, manyavasti, urovasti, shirovasti, ...

Deze 21 benaderingen worden alle aangeleerd tijdens de opleidingen "Helende Massage" & "Practitioner" .

TOP

Beroeps-Opleidingen
en Bijscholingen
Documentatie

 

 

Copyright YAH vzw 2014

 
Comment s'inscrire pour les formations intensives & professionnelles chez YAH asbl Congres de L'Union Européenne de Yoga à Zinal Harish Johari et l'Ayurvéda Demande-le à John Deze website in het nederlands This website in english